Home /

Üritused

Projekti raames on toimunud järgmised suuremad üritused:


 

 

 

2009

Aeg ja koht Ürituse nimi
27.-28. okt, Sigulda, Läti  Seminar "Mereökosüsteemi kaitse - õppetunnid projektidest Eesti, Läti ja Leedu vetes"

15.-16. aprill,
Riia, Läti

3. seminar avamere tuuleparkide keskkonnamõjude hindamisest võttes arvesse Natura 2000 ja muid mere kasutusi: “Millist õiguslikku raamistikku me vajame?”


2008

Aeg ja koht Ürituse nimi

11.-12. juuni
Jurmala, Läti

Seminar “Kogemuste vahetus Balti riikide Natura 2000 merealadega seotud õiguslikest aspektidest ning 2005-2008 toimunud merealade uuringute tulemuste hindamine"
 

 29.-30. mai
Sigulda, Läti

Seminar “Mere-tuuleparkide planeerimine kooskõlas Natura 2000 nõuetega: õiguslik raamistik, keskkonnamõjud, standardid ja protseduurid”

2007

 Aeg ja koht  Ürituse nimi
  4. – 6. oktoober
  Jūrkalne, Läti
 
 Konverents “Linnukaitse merekeskkonnas: mereliste linnukaitsealade määratlemine
 ja kaitse Läänemerel ning mujal”
  19. - 20. juuni
 Riia, Läti
 
 Seminar "Avamere tuuleparkide KMH - potentsiaalsed konfliktid Natura 2000 aladega"
  13. - 16. mai
 Klaipėda, Leedu
 
 Seminar “Natura 2000 mere-elupaikade tunnused ja interpretatsioon Balti riikides”
  8. - 9. veebruar
 Palanga, Leedu
 
 Seminar “Merekaitsealadega seotud huvid ja huvirühmade kaasamine kaitsekorralduse
 planeerimisse  ja rakendamisse”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aeg ja koht Ürituse nimi
  24. - 28. mai
 Pühassoo
 Metsamaja,
 Saaremaa,  Eesti    
 
 Mere-elupaikade kaardistamise seminar II/II,
 (veealune kaardistamine, UW video ja sukeldumismeetodid)
 29. - 30. märts
 Jūrmala, Läti
 
 Seminar “Merekaitsealade kaitsekorralduskavade kontseptsiooni väljatöötamine
 Balti riikides”

 
 
 13. – 17. märts
 Vilmi saar,
 Saksamaa
 Balti ekspertide õppereis Saksamaale
  Teema: Natura 2000 merealade valik: Linnu- ja Loodusdirektiivi nõuete täitmine2005

 Aeg ja koht  Ürituse nimi
 14. – 15. november
 Tallinn, Eesti
 Mere-elupaikade kaardistamise seminar I/II,  (elupaikade kaardistamise metoodika)


 

 

 

  

 

 

 

2006

BEF Life Natura