Avamere tuuleparkide KMH

Seminar "Avamere tuuleparkide KMH - potentsiaalsed konfliktid Natura 2000 aladega"
19. - 20. juuni, 2007, Riia, Läti Seminari eesmärgiks oli:

1. Arutelu tuuleparkide mõjudest (nii installatsiooni- kui tööfaasis) mereliikidele ja -elupaikadele Natura 2000 alade vahetus naabruses seoses kaitsekorralduskavade koostamisega.
2. Saksamaa ja Eesti avamere tuuleparkide keskkonnamõju hindamise kogemuste tutvustamine ja arutelu
3. Arutelu Saksamaa ja Balti riikide avamere tuuleparkide rajamisega seotud seadusandluse eripäradest.
4. Leppida kokku edasistes sammudes arendamaks avamere tuuleparkide KMH metoodikat Balti riikides.

Peamised arutelu teemad olid:

1. Tuuleparkide arendus ja KMH Saksamaal
2. Tuuleparkide arendus ja KMH Eestis
3. Seadusandlikud aspektid
4. Mõju liikidele ja elupaikadele

Lisainformatsiooniks vaata aruannet.

BEF Life Natura