Natura 2000 mere-elupaikade interpretatsioon

Seminar “Natura 2000 mere-elupaikade tunnused ja interpretatsioon Balti riikides”
13. - 16. mai, 2007, Klaipėda, Leedu


Seminari eesmärgiks oli:

• Arutleda Natura 2000 elupaikade - karid (1170) ja liivamadalad (1110) - interpretatsioonist Läänemeres;
• Saavutada kokkulepe elupaikade kaardistamises osalevate Balti riikide ekspertide vahel karide ja liivamadalate identifitseerimise, seire ja kaitse osas;
• Arutleda nende elupaikade EUNIS klassifikatsiooni lisamise üle.

Seminari korraldasid Klaipeda Ülikooli Ranna-alade Uurimise ja Planeerimise Instituut, BEF-Leedu ning BEF-Läti. 

Sihtgrupp: merepõhja elupaikade kaardistamise eksperdid, Balti merekaitsealade LIFE-projekti elupaikade kaardistamisega seotud partnerid.Lisainformatsiooniks vaata:

Päevakava
AruanneEttekanded:

Natura 2000 merekeskkonnas: hetkeseis ja edasised sammud
(Natura 2000 in the Marine Environment: state of implementation and next steps; Ilona Jepsena, European Commission, DG Environment)

Ülevaated erinevate riikide olemasolevatest teadmistest karide ja liivamadalate kohta, sh nende elupaigatüüpide interpretatsioon:
• Identification of pSCIsin the German Territorial Sea off the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern; (By Fritz Gosselck, Institute for Applied Ecology)
• Swedish N2000 Marine habitat mapping; (By C. Lindblad, Swedish EPA)
• Sandbanks and reefs in the Polish Natura 2000 marine areas; (By M. Kuliński, R. Opioła, L. Kruk-Dowgiałło, Maritime Institute, Gdańsk)
• Overview of reefs and sandbanks in Lithuanian coastal waters; (By D. Daunys, S. Olenin, M. Bučas, Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University)
• Features and interpretation of Natura 2000 marine habitats in Latvia; (By V. Jermakovs, J. Aigars, Latvian Institute of Aquatic Ecology)

Overview of existing definitions according to guidance documents; (By D. Daunys, Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University)

Current Status, threats and conservation; (By D. Daunys, Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University)

BEF Life Natura