Merealade kaitsekorralduskavade kontseptsioon

Seminar “Merekaitsealade kaitsekorralduskavade kontseptsiooni väljatöötamine Balti riikides”
29. - 30. märts, 2006, Jūrmala, Läti


Seminari eesmärgiks oli arutada Natura 2000 merealade kaitsekorralduskavade kontseptsiooni. Seminar andis ülevaate olemasolevatest juhenditest ja Euroopa Liidus senini koostatud merealade kaitsekorralduskavadest ning aitas määratleda Läänemere idaosa spetsiifilised vajadused/tingimused.

Seminari teemadeks olid:
• Viimased arengud Euroopa Liidus kaitsekorralduskavade juhendite osas (Euroopa Komisjon, HELCOM, jne);
• Liikmesriikides siiani koostatud kaitsekorralduskavad;
• Seaduslik alus kaitsekorralduskavade koostamiseks Balti riikides ning vajadused muudatusteks seoses merekaitsealade lisandumisega;
• Merealade kaitsekorralduskavade põhimõtted ning üldine struktuur Balti riikides;
• LIFE Loodus projekti "Merekaitsealad Läänemere idaosas" ülesanded nii kaitsekorralduskavade juhendi koostamisel kui ka konkreetsete kaitsekorralduskavade kirjutamisel.

Sihtgrupp: kaitsekorralduskavade koostamisega seotud projektipartnerid, balti riikide keskkonnaministeeriumide esindajad, kaitsealade administratsioonid ja muud pädevad ametiasutused, teadusasutused, VVOd ning külalised Euroopa Komisjonist ja teistest EL liikmesriikidest (Soome, Rootsi, Saksamaa, Taani, Suurbritannia).


Lisainformatsiooniks vaata: 

Päevakava
Aruanne
 


Ettekanded (ingl. k):

1. Seminari avaettekanne; H. Fammler, BEF-Läti)

2. EL poliitika seoses Natura 2000 rakendamisega merealadel (EU’s policy towards Natura 2000 implementation at marine areas; A. Ruskule, BEF – Läti)

3. Merekaitsealade moodustamise ja kaitsekorralduskavade koostamisega seotud õiguslikud nõuded Lätis (Country report on legal requirements for designation of marine protected areas and development of management plans in Latvia; I. Belasova, Läti Keskkonnaministeerium)

4. Merekaitsealade moodustamise ja kaitsekorralduskavade koostamisega seotud õiguslikud nõuded Leedus (Country report on legal requirements for designation of marine protected areas and development of management plans in Lithuania; Ž. Morkvėnas, BEF –Leedu)

5. Merekaitsealade moodustamise ja kaitsekorralduskavade koostamisega seotud õiguslikud nõuded Eestis (Country report on legal requirements for designation of marine protected areas and development of management plans in Estonia; R. Müür, Riiklik Looduskaitsekeskus, Eesti)

6. HELCOM juhised Läänemere kaitsealade kaitse korraldamiseks (HELCOM guidelines for management of Baltic Sea protected areas (BSPAs); J. Jäänheimo, Helsingi Ülikool, Soome)

7. BALANCE projekti ja selle raames koostatavate merealade kaitse korraldamise juhiste tutvustus (Introduction to the BALANCE project and its activities on management guidelines for marine areas; J. Reker, Metsa ja Loodusamet, Taani & J. Ekebom, Metsähallitus, Soome)

8. Soome kogemused: kaitsejõududega koostöös läbiviidav Vattaja luidete LIFE-Nature projekt (Finnish experience: LIFE-nature project in Vattaja Dune area, carried out in co-operation with defence forces; K.Hallantie, Metsähallitus Ostrobothnian natural heritage, Soome)

9. Soome kogemused: kaitse planeerimine Ostrobotnia saarestiku LIFE-Nature projektis (Finnish experience: Management planning within LIFE-nature project in Ostrobothnian archipelago; M.Haldin, Metsähallitus Ostrobothnian natural heritage, Soome)

10. Inglismaa kogemused: Kaitsekorraldusskeemide väljatöötamine Inglismaa Natura 2000 merealadele (English experience: Development of management schemes for England's European marine sites; J.Ashworth, English Nature, Suurbritannia)
BEF Life Natura