Preliminarūs rezultatai

2007 m. kovo 15 d.

Projekto pažanga 2007 m. vasario 28 d. po 19 mėnesių įgyvendinimo:

Projektas vystosi gerai ir sėkmingai vykdomas bei įgyvendinamas puikiai bendradarbiaujant su 20 gerai motyvuotais partneriais.

A. Projekto parengiamosios veiklos:

Projekto komandos mokymo ir auklėjimo veikla (A1) yra beveik baigta, dar numatyta projekto partneriams mokomoji kelionė į Rusijos teritorijas, kaip priemonė pajėgumų stiprinimui su Rusijos partneriais (apsikeisti atsiliepimais su Baltijos šalių ekspertais).
Buveinių inventorizacija (A2), Paukščių inventorizacija (A3), Žinduolių inventorizacija (A4), Žuvų inventorizacija (A5) metų viduryje bus įgyvendinimo viršūnėje, tarp partnerių aptarti ir suderinti visi būdai, dažnas apsikeitimas tarp ekspertų iš skirtingų šalių garantuoja nenutrūkstamą bendradarbiavimą.
GIS duomenų rengimas (A6) suformuota idėja, suderinta ir patalpinti pirmieji duomenys kurie bus testuojami. Gamtotvarkos planų rengimas parinktoms teritorijoms (A7) – sukurta bendra idėja, detaliai išdėstyta šalies specifika, sprendimai atsiradusiems galimiems trūkumams bei suderinti planai pagal pasiruošimą su A2 – A5 nagrinėjamomis sritimis ir C1-C4 (grėsmių įvertinimas) taip pat D1 (Alternatyvūs žvejybos būdai) veiklos.

C. Grėsmių įvertinimas

Priegaudos įvertinimo (C1) veikla prasidėjo kartu su duomenų surinkimu nors blogos oro sąlygos ir paukščių gripas komplikavo veiklas Latvijoje ir Lietuvoje. Sukurtas geras bendradarbiavimas su žvejais ir pakankamai užregistruota paukščių/ruonių priegauda – dar galima nenukrypti ar sudaryti grėsmes, todėl bus svarbus kitas darbų sezonas;
Gilinimo ir dampingo įvertinimo (C2) veiklos prasidėjo nuo metodologinių apsvarstymų ir duomenų grupės bandymais greta su planu palaikant A7 veiklas įtraukiant informaciją apie grėsmes;
Trikdymo įtakos vertinimo (C3) veikla dar nėra vykdoma, tačiau atitinkamai pagal planą prasideda 2007 m. rudenį.
Užterštumo vertinimo (C4) veikloje suderinti būdai, įvykdytas duomenų surinkimas ir atlikti pirmieji laboratoriniai įvertinimai keletui teritorijų paraleliai su A2 srities tyrimais.

D. Alternatyvūs žvejybos būdai (D1) tampa viena iš “vedančiųjų” projekto veiklų su jos išbandymais ir alternatyvių žvejybos būdų taikymu ir tai tampa populiaru Estijoje ir Lietuvoje; kaip ir Latvijoje, kur priemonės nebuvo planuotos taikyti, žvejai susidomėjo žvejybos prietaisais, ir pradėjo naudoti savo veikloje.

E. Informaciniai lankstukai (E1) buvo atspausdinti ir išplatinti, paleistas projekto interneto svetainė (E2) (www.balticseaportal.net) ir yra be perstojo atnaujinamas; Video filmas (E3) yra pagamintas ir filmavimo veiklos tebevyksta kartu su kitomis projekto veiklomis; Žiniasklaida (E4) informuojama apie pagrindines vykdomas projekto veiklas; E5 – E10 planuojamos vėlesniam projekto etapui.

F. Projekto valdymo veiklos patvirtina nuolatinę gerai suplanuotą ir nepertraukiamai veikiančią finansinę partnerių priežiūrą; aktyvų partnerių dalyvavimą priimant sprendimus; geri priežiūros komisijos patarimai ir palaikymas, tokie kaip susidūrimas su projekto valdymo problemomis.

Rezultatų išvados

Pirmieji preliminarūs inventorizavimo veiklų rezultatai iškėlė informaciją apie naują Annex I paukščių kolonijų veisimą Estijoje ir naujas buveines Lietuvoje! Žieduotieji ruoniai matyt yra labiau nykstantys kaip galvota, kol keletas žuvų rūšių yra daugiau svarbios kaip žinota anksčiau.
Siekiama kad jūrinių saugomų teritorijų valdymo planai , projektas prisideda prie socio-ekonominio augimo Baltijos šalių priekrantės zonoje ir taip pat projekto gamtotvarkos planai apima sustiprinimo veiklas.
Pradėtas suinteresuotų grupių įtraukimas į ankstyvą gamtotvarkos planų rengimo etapą bei yra vertinami kaip pagrindiniai dalyviai.

Galite pasiskaityti išsamią Interim Ataskaitą (anglų k.)

BEF Life Natura