Paukščių apsauga jūrinėse teritorijose

Konferencija “Paukščių apsauga jūrinėse teritorijose: paukščių atpažinimas, priskyrimas ir apsauga Baltijos jūros saugomose teritorijose ir už jos ribų“

2007 m. spalio 4-5 (6) d. Latvijoje, Jūrkalnės miestelyje

Organizuojamos konferencijos tikslas:
• Patvirtinti priskyrimą ir jūrinės teritorijos apsauga pagal Europos Sąjungos Natura 2000 reikalavimus
• Apžvelgti pasiūlytas ir galimas jūrines Natura 2000 paukščių teritorijas bei kitus arealus, grėsmių įvertinimus tokius kaip gamtotvarkos planų ir apsaugos taisyklių rengimas parinktoms teritorijoms, daugiau informacijos apie tai rasite internetinėje svetainėje www.balticseaportal.net. 

Konferencijos metu bus aptariamos šios pagrindinės temos:
• Dabartiniai preliminarūs rezultatai Rytinėje Baltijos jūroje, taikomos metodikos, patirtos pamokos susijusios su jūrinių saugomų teritorijų paukščių atpažinimu, priskyrimu, apsauga ir tvarkymu;
• Pasidalinti patirtimi su ekspertais vykdančiais kitus jūros paukščių apsaugos projektus Europoje;Dabartiniai jūros bioįvairovės apsaugos paskutinės veiklos raida susijusi su Natura 2000;
• Galimų metodų palyginimas apibrėžiant jūrinių saugomų teritorijų ribas ir priimti ekspertų sprendimą jų tinkamumui;
• Diskusijos ribų pažymėjimo kriterijams (IBA kriterijai, EC vadovas skirtas Natura 2000 jūros saugomoms teritorijoms) susijusiems su sunkumais ir sprendimais;
• Dabartinė ir apsikeista patirtis galimiems būdams nustatyti įvertinant esmines jūros paukščių grėsmių vietas ir sukurti rekomendacijų tvarkymą: akcentuojant priegaudą, vėjo jėgainės, sutrikdymas.
Seminaro auditorija: LIFE projekto partneriai dalyvausiantys paukščių tyrinėjime ir gamtotvarkos planų rengime, valstybinės aplinkos apsaugos institucijos iš Baltijos šalių, kitos susijusios mokslo įstaigos, taip pat ir svečiai iš ES šalių narių. Seminare dalyvaus apie 50 dalyvių.
Po seminaro organizuojama ekskursija-stebėti paukščių.

Daugiau informacijos rasite:  programoje (anglų k.) ir ataskaitoje (anglų k.)

Pristatymai:

1. Atidarymas; (Heidrun Fammler, BEF)
2. Natura 2000 įgyvendinimas jūrinėse ES teritorijose akcentuojant specialias saugomas teritorijas (SPA); (K. Kreiser, Tarptautinis paukščių Europos skyrius)
3. ES rekomendacijos Natura 2000 tinklo paukščių apsaugai jūrinėse saugomose teritorijose kūrimui; (J. Reid, Jungtinis gamtos apsaugos komitetas, UK)
4. Esama situacija įgyvendinant jūrines Natura 2000 teritorijas Latvijoje; (I. Belasova, Latvijos Aplinkos ministerija)
5. Esama situacija įgyvendinant jūrines Natura 2000 teritorijas Estijoje; (L.Vaher, Estijos Aplinkos ministerija)
6. Esama situacija įgyvendinant jūrines Natura 2000 teritorijas Lietuvoje; ( A. Klimavičius, Lietuvos Aplinkos ministerija)
7. HELCOM’o vaidmuo saugant jūrinius paukščius Baltijos jūroje: Baltijos jūros saugomos teritorijos, Baltijos jūros veiksmų programa ir kitos veiklos; (H. Paulomäki, HELCOM)
8. Tarptautinės paukščių programos svarbios paukščių teritorijos (IBA- Important Bird Area), ribų nustatymo kriterijai, Europos jūrinių svarbių paukščių teritorijų progresas; (I. Burfield, BirdLife International, Europos skyrius)
9. Baltijos LIFE projekto patirtis ir vandens paukščių inventorizacijos pirmieji rezultatai bei jūrinių saugomų teritorijų parinkimas/jų ribų nustatymas (SPA); (M.Dagys, Vilniaus Universiteto Ekologijos institutas)
10. Patirtis parenkant bei nustatant jūrinių saugomų teritorijų ribas (SPA) Portugalijoje, pristatymas vykdomo LIFE-Nature projekto; (I. Ramirez, SPEA BirdLife)
11. Patirtis parenkant bei nustatant jūrinių saugomų teritorijų ribas (SPA) Ispanijoje, pristatymas vykdomo LIFE-Nature projekto; (J.M. Arcos, SEO/BirdLife)
12. Pristatymas MCC ribų atpažinimo metodas - esamos metodologijos jūrinių saugomų teritorijų ribų nustatymui ir atpažinimui; (H. Skov, DHI, Vandens Aplinkos Sveikata)
13. Apsikeitimas patirtimi parenkant/ nustatant saugomų jūrinių teritorijų ribas Vokietijoje; (J. Kube, Taikomosios ekologijos institutas)
14. Apsikeitimas patirtimi parenkant/nustatant saugomų jūrinių teritorijų ribas D. Britanijoje; (J. Reid, Jungtinis Gamtos Apsaugos Komitetas)
15. Jūrinių saugomų teritorijų ribų nustatymas mitybinės spinduliuotės metodu; (B. Lascelles, Pasaulinė Jūrinių paukščių Programa)
16. Europos Buveinių Forumo apžvalga - ribų nustatymo apsaugos principai; (K. Kreiser, BirdLife International, Europos skyrius)
17. Nustatymas (R.Noordheim, Vidaus vandenų tvarkymo ir nuotekų valymo institutas)
18. Grėsmių nustatymo metodikos tam tikrose teritorijose; (I.Burfield, BirdLife International)
19. Vėjo malūnai ir poveikio aplinkai vertinimas: poveikio vertinimas ir galimos sumažinimo priemonės, Rytų Baltijos patirtis vykdant LIFE projektą; (H. Hötker, NABU/BirdLife Vokietija)
20. Paukščiai ir priegauda: poveikio vertinimas ir galimos sumažinimo priemonės, Rytų Baltijos patirtis vykdant LIFE projektą; (M.Dagys, Vilniaus Universiteto Ekologijos institutas)
21. Paukščių priegauda žvejybiniuose tinkluose –patirtis grėsmių įvertinimo metodai ir rezultatai Vokietijoje; (J. Bellebaum, Taikomosios ekologijos institutas)
22.Jūrinių paukščių apsauga Viduržemio jūroje – Maltos sunkumai ir EU LIFE Yelkouan Shearwater projektas; (H.Raine, BirdLife Malta)

 

BEF Life Natura