Vėjo jėgainių jūroje poveikio aplinkai vertinimas

Seminaras “Jūroje esančių vėjo malūnų poveikio aplinkai vertinimas –galimi konfliktai su Natura 2000 reikalavimais”

2007 m. birželio 19 - 20 d., Rigoje, Latvijoje

Organizuojamo seminaro tikslas:

1. Rengiant gamtotvarkos planus aptarti vėjo malūnų įrengimo ir eksploatavimo poveikį jūrinėms rūšims ir buveinėms esančiomis šalia Natura 2000 teritorijos.
2. Pristatyti ir apsvarstyti Vokietijos ir Estijos patirtį rengiant poveikio aplinkai vertinimą vėjų malūnų parkams esantiems jūroje.
3. Aptarti statinių plėtros jūroje teisinius ypatumus Vokietijoje ir Baltijos šalyse .
4. Susitarti dėl tolimesnių žingsnių vystant poveikio aplinkai vertinimo metodiką Baltijos šalyse.

Seminaro metu bus aptariamos šios pagrindinės temos:

1. Vėjo jėgainių parkų plėtra ir susijęs poveikio aplinkai vertinimas Vokietijoje.
2. Vėjo jėgainių parkų plėtra ir susijęs poveikio aplinkai vertinimas Estijoje.
3. Teisiniai aspektai.
4. Poveikis jūros buveinėms ir rūšims.

Daugiau informacijos rasite: seminaro ataskaitoje (anglų k.)

BEF Life Natura