Natura2000 jūros buveinių charakterizavimas

Seminaras “Natura 2000 jūros buveinių charakterizavimas ir vertinimas Baltijos šalyse” 
2007 m. gegužės 14 - 16 d., Klaipėdoje

Organizuojamo seminaro tikslas:
• Aptarti Natura 2000 buveinių – rifų (1170) ir smėlio seklumų (1110) Baltijos jūroje išskyrimo kriterijus, šių buveinių apsaugos ir monitorinio klausimas.
• Įvairių šalių ekspertai sieks harmonizuoti buveinių ribų nustatymo kriterijus, jų saugotinas vertybes bei jų apsaugos strategiją tikrinti Baltijos jūroje.
• Diskutuoti dėl galimybių įtraukti minėtas buveines į EUNIS klasifikaciją.

Seminaro auditorija:
Buveinių kartografavimo ekspertai, projekto partneriai dalyvaujantys buveinių kartografavime, taip pat svečiai iš ES šalių narių. Tikimės, kad seminare dalyvaus apie 20 dalyvių.


Daugiau informacijos rasite: seminaro programoje (anglų k.) ir ataskaitoje (anglų k.)

Pristatymai:

Natura 2000 jūros aplinkoje: įgyvendinimo stadija ir tolimesnė eiga; (Ilona Jepsena, Europos Komisija, DG Environment)
Nacionalinė apžvalga apie rifus ir seklumas įskaitant jų vertinimą:
PSCIsin atpažinimas Vokietijos teritoriniuose vandenyse Mecklenburg-Vorpommern federalinėje valstybėje; (Fritz Gosselck, Taikomosios ekologijos institutas)
Švedijos N2000 buveinių kartografavimas; (C. Lindblad, Švedijos EPA)
Seklumos ir rifai Lenkijos Natura 2000 jūrinėse teritorijose; (M. Kuliński, R. Opioła, L. Kruk-Dowgiałło, Gdańsko Jūrinis institutas)
Lietuvos pajūrio rifų ir seklumų apžvalga; (D. Daunys, S. Olenin, M. Bučas, Klaipėdos universitetas, Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas)
Natura 2000 jūrinių buveinių Latvijoje požymiai ir vertinimas; (V. Jermakovs, J. Aigars, Latvijos Vandens ekologijos institutes)
Apžvalga esamų apibrėžimų pagal vadovaujančius dokumentus; (D. Daunys, Klaipėdos universitetas, Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas)
Dabartinė padėtis, grėsmės ir apsauga; (D. Daunys, Klaipėdos universitetas, Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas)

BEF Life Natura