Visuomenės integravimas tvarkant jūrines ST

Tarptautinis seminaras “Suinteresuotos visuomenės integravimas planuojant bei tvarkant jūrines saugomas teritorijas (ST)”

2007 m. vasario 8 – 9 d. Palangoje

Organizuojamo seminaro tikslas:
• Užtikrinti tinkamas priemones jūrinių gamtos vertybių išsaugojimui, bei atsižvelgti ir suderinti gamtos apsaugos principus su socialiniais ir ekonominiais interesais yra būtina rengti specialiuosius gamtotvarkos planus
• Siekiant efektyvios apsaugos ir interesų suderinimo ypatingai svarbu pakankamai anksti į šį procesą integruoti suinteresuotą visuomenę
• Jūrinių saugomų teritorijų atveju tai yra neeilinis iššūkis kadangi interesai, o ir pati aplinka, jūroje gerokai skiriasi nuo panašių atvejų steigiant saugomas teritorijas sausumoje
• Pasitelkti specialius gamtinių vertybių tvarkymo būdus


Seminaro metu aptariamos pagrindinės temos:
• Socialiniai ir ekonominiai interesai jūrinėse saugomose teritorijose bei galimi konfliktai susiję su gamtos apsaugos reikalavimų įgyvendinimu;
• Pagrindiniai skirtingų suinteresuotų grupių nuogąstavimai ir bendradarbiavimo galimybės;
• Geros praktikos pavyzdžiai įtraukiant visuomenę į veiklų planavimą taip pat į jūrinių saugomų teritorijų tvarkymą;
• Visuomenės integravimo procedūros planuojant gamtos apsaugos priemones Baltijos šalyse, specifika susijusi su jūrinėmis saugomomis teritorijomis.
• Geriausi būdai užtikrinantys visuomenės integraciją ir siekiant pritarimo planuojant veiklas bei užtikrinant tinkamą gamtos apsaugos lygį.
Seminaro auditorija:
Projekto partneriai dalyvausiantys gamtotvarkos planų rengime, valstybinės aplinkos apsaugos institucijos iš Baltijos šalių, mokslo įstaigos, uosto valdyba, žuvininkystės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, o taip pat ir svečiai iš ES šalių narių.

Daugiau informacijos rasite: seminaro programoje (anglų k.) .) ir ataskaitoje (anglų k.)

Pristatymai:

1. Seminaro atidarymas ir projekto vizijos pristatymas atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų dalyvavimą rengiant gamtotvarkos planus; ( H. Fammler, BEF-Latvia)
2. Pagrindinė žvejybos Baltijos jūroje praktika, bei nuogąstavimai ir konfliktai bendradarbiaujant gamtos apsaugos srityje; (M.Vetemaa, Estijos Jūros institutas)
3. Pagrindinis poveikis jūros aplinkos priegaudos plėtimui Rytinėje Baltijos jūros dalyje; (D. Daunys, Klaipėdos universitetas, Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas¬)
4.Projekto Göteborg Channel pristatymas; (N.Egriell, Västra Götaland šalies administracinė valdyba)
5. Laivyno ir rekreacinių veiklų pagrindiniai poveikiai jūros aplinkoje; (M.Dagys, Vilniaus Universiteto Ekologijos institutes, Lietuva)
6. Latvijos pakrantės teritorijos karinės veiklos, potencialūs konfliktai ir bendradarbiavimo galimybės; (I. Valters, Latvijos Karinės jūrų pajėgos)
7.Suinteresuotų atstovų įtraukimas į Projektą Thanet Coast D. Britanijoje; (T. Child, Projekto pareigūnas, D. Britanija)
8. Suinteresuotų atstovų dalyvavimas rengiant Greifswalder Bodden poveikio aplinkai vertinimą ir savanoriškų susitarimų pritaikymas; (C.Feucht, WWF Vokietija)
9. Suinteresuotų atstovų bendradarbiavimo vadovas sukurtas projekte BALANCE; (C.Feucht, WWF Vokietija)

BEF Life Natura