Koncepcijos plėtra rengiant gamtotvarkos planus

Seminaras “ Koncepcijos plėtra rengiant gamtotvarkos planus jūrinėms saugomoms teritorijoms”

2007 m. kovo 29 – 30 d., Jūrmaloje, Latvija

Organizuojamo seminaro tikslas:
• Aptarti rekomendacijas rengiant gamtotvarkos planus jūrinėms saugomoms teritorijoms, susiejant su Natura 2000 tinklu. Tai padėtų sukurti bendrą supratimą iš esamų rekomendacijų pavyzdžių ir rengiamų jūros gamtotvarkos planų tokių kaip ES ir apibūdinti aiškius poreikius/būklę Rytų Baltijos šalyse.

Seminaro metu aptariamos pagrindinės temos:
• ES paskutiniai rekomendacijų tobulinimai (EC, HELCOM, etc.);
• Šalių narių pavyzdžiai rengiant gamtotvarkos planus;
• Juridinė bazė rengiant gamtotvarkos planus Baltijos šalyse ir galimi tobulinimo poreikiai atsižvelgiant į jūrines saugomas teritorijas;
• Koncepcija ir jūrinių saugomų teritorijų pagrindinė struktūra Baltijos šalyse;
• LIFE Nature projekto užduotys – Baltijos jūros saugomos teritorijos rengiant gamtotvarkos planų vadovą toks kaip atskiras tvarkymo planas.

Seminaro auditorija:
Projekto partneriai dalyvaujantys gamtotvarkos planų rengime, Baltijos šalių aplinkos ministerijos atstovai, Saugomų teritorijų administracijų ir kitų susijusių šalies valdžios bei mokslo institucijų, Nevyriausybinių organizacijų bei svečiai iš Europos Komisijos ir iš kitų ES Šalių narių (Suomija, Švedija, Vokietija, Danija, D.Britanija)

Daugiau informacijos galite pasiskaityti: seminaro programoje (anglų k. ) bei ataskaitoje (anglų k.)

Pristatymai:

1. Seminaro atidarymas (H. Fammler, BEF-Latvija)
2. ES politika įgyvendinant Natura 2000 jūrinėse teritorijose; (A. Ruskule, BEF- Latvija)
3. Šalies teisnių reikalavimų ataskaita priskiriant jūrines saugomas teritorijas ir gamtotvarkos planų rengimą Latvijoje; (I. Belasova, Latvijos Aplinkos ministerija)
4. Šalies teisnių reikalavimų ataskaita priskiriant jūrines saugomas teritorijas ir gamtotvarkos planų rengimą Lietuvoje; (Ž. Morkvėnas, BEF-Lietuva)
5. Šalies teisnių reikalavimų ataskaita priskiriant jūrines saugomas teritorijas ir gamtotvarkos planų rengimą Estijoje; (R. Müür, Estijos Gamtos apsaugos centras)
6. HELCOM rekomendacijos tvarkant Baltijos jūros saugomas teritorijas; (J. Jäänheimo, Helsinkio universitetas, Suomija)
7. BALANCE projekto pristatymas ir jo veiklos tvarkant jūrinių teritorijų rekomendacijas; (J. Ekebom, Metsähallitus, Suomija)
8. Suomijos patirtis: LIFE Nature projektas Vattaja Dune teritorijoje, bendradarbiaujant su krašto pajėgomis; (K.Hallantie, Metsähallitus Ostrobothnian natural heritage, Suomija)
9. Suomijos patirtis: LIFE Nature projekto gamtotvarkos planai Ostrobothnian archipelage; (M.Haldin, Metsähallitus Ostrobothnian natural heritage, Suomija)
10. Anglijos patirtis: Gamtotvarkos schemų tvarkymas Anglijos Europinėms jūrinėms teritorijoms; ( J.Ashworth, English Nature, UK)

BEF Life Natura