Putnu aizsardzība jūrā

Starptautiska konference "Putnu aizsardzība jūrā: jūras aizsargājamo teritoriju noteikšana, izveidošana un aizsardzība Baltijas jūrā un ārpus tās"
4. – 6. oktobris, Jūrkalne, Latvija

Konferences mērķi:
• iepazīstināt ar LIFE projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” pašreizējajiem rezultātiem, izmantojamo metodoloģiju un iegūtajām zināšanām;
• dalīties pieredzē ar cietiem projektiem, kas saistīti ar jūras putnu aizsardzību un pašreiz tiek ieviesti Eiropā;
• iepazīstināt ar jaunāko informāciju saistībā ar jūras daudzveidības aizsardzību (īpaši attiecībā uz Natura 2000);
• salīdzināt jūras aizsargājamo teritoriju robežu noteikšanas metodes un noformulēt ekspertu viedokli par to izmantojamību;
• apskatīt pieejamos teritoriju izvēles kritērijus (IBA kritērijus, EK vadlīnijas par Natura 2000/SPAs), ar tiem saistītos izaicinājumus un risinājumus;
• dalīties pieredzē un savstarpēji apmainīties ar pieejamajām metodēm novērtējot nozīmīgākos draudus jūras putniem un izstrādājot apsaimniekošanas rekomendācijas: fokusējoties uz piezveju, vēja parkiem un citiem draudiem.

Konferences mērķauditorija: LIFE projekta partnerorganizāciju eksperti, kas iesaistīti jūras putnu izpētē un apsaimniekošanas plānu izstrādāšanā, Baltijas valstu dabas aizsardzības un citas iesaistītās institūcijas, eksperti no līdzīgiem projektiem Eiropā, zinātnisko institūciju eksperti, aizsargājamo teritoriju administrācijas un nevalstiskās organizācijas. Kopumā konferenci apmeklēja 50 dalībnieki.


Papildus informācija angļu valodā:

Dienas kārtība
Ziņojums

Prezentācijas:

1. Opening; (By Ms. H.Fammler, BEF)

2. Implementation of Natura 2000 in the marine areas of the EU with a focus on Special Protection Areas (SPAs); (By Mr. K.Kreiser, BirdLife International, European Division)

3. Introduction to the EU guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment with regard to the birds conservation; (By Dr. J. Reid, Joint Nature Conservation Committee, UK)

4. Current situation with regard to implementation of marine Natura 2000 areas in Latvia; (By Ms. I. Belasova, Ministry of Environment, Latvia)

5. Current situation with regard to implementation of marine Natura 2000 areas in Estonia; (By Ms. L. Vaher, Ministry of Environment, Estonia)

6. Current situation with regard to implementation of marine Natura 2000 areas in Lithuania; (By Mr. A.s Klimavičius, Ministry of Environment, Lithuania)

7. Role of HELCOM for conservation of marine birds in the Baltic Sea: Baltic Sea Protected Areas, Baltic Sea Action programme and other initiatives; (By Ms. H. Paulomäki, HELCOM)

8. The Important Bird Area (IBA) programme of BirdLife International, criteria for site designation, progress on marine IBAs in Europe; (By Mr. I. Burfield, BirdLife International, European Division)

9. Baltic LIFE project experience and first results of waterbird inventories and selection/delineation of marine sites (SPAs); (By Mr M. Dagys, Institute of Ecology of Vilnius University)

10. Experience of marine SPA identification and designation in Portugal, introduction to the ongoing LIFE-Nature project; (By Mr. I. Ramirez, SPEA, BirdLife)

11. Experience of marine SPA identification and designation in Spain, introduction to the ongoing LIFE-Nature project; (By Mr. J.M. Arcos, SEO/BirdLife)

12. Existing methodologies for MPA selection and delineation – introduction to the MCC border delineation method; (By Mr. H. Skov, DHI, Water Environment Health)

13. Experience exchange on SPA selection and designation in Germany; (By Mr. J. Kube, Institute for Applied Ecology Ltd.)

14. Experience exchange on SPA selection and designation in United Kingdom; (By Dr. J. Reid, Joint Nature Conservation Committee)

15. The foraging radii approach to marine IBA delineation; (By Mr. B. Lascelles, Global Seabird Programme, BirdLife International)

16. Principles for setting site conservation objectives – view of European Habitat Forum; (By Mr. K.Kreiser, BirdLife International, European Division)

17. Setting Favorable Reference Values /Conservation Objectives for marine Natura 2000 sites (experience from the Netherlands); (By Mr. R. Noordheim, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment)

18. Methodologies to assess threats to individual sites; (By Mr. I. Burfield, BirdLife International, European Division)

19. Windfarms and MPAs: impact assessments and possible mitigation measures; (By Mr. H. Hötker, NABU/BirdLife German)

20. By-catch and birds: impact assessment and possible mitigation measures, experience from the Eastern Baltic LIFE Project; (By Mr. M. Dagys, Institute of Ecology of Vilnius University, Baltic MPA project team)

21. By-catch of birds in gillnet fishery – experience of threat assessment methods and results from Germany; (By Mr. J. Bellebaum, Institute of Applied Ecology)

22. Seabird conservation in the Mediterranean – the challenges for Malta and the EU LIFE Yelkouan Shearwater Project; (By Ms. H. Raine (BirdLife Malta)

BEF Life Natura