Jūras vēja parku plānošana

Starptautisks seminārs
''Jūras vēja parku plānošana - tiesiskie aspekti, ietekme uz vidi, procedūras''
2008.gada 29.-30.maijs, Sigulda, Latvija

Semināra mērķi:
• veicināt diskusiju par esošo situāciju, problēmām, atbilstošas plānošanas nepieciešamību un ietekmju novērtējumu jūras vēja parku plānošanai Baltijas valstīs;
• gūt pieredzi no jau realizētiem projektiem citās Eiropas valstīs (Vācija, Dānija, Zviedrija, Nīderlande), lai spētu paredzēt un izvairīties no jauno ekonomisko aktivitāšu negatīvas ietekmes uz dabas vērtībām Baltijas jūras austrumu daļā.

Mērķauditorija: Baltijas valstu institūcijas, kuru darbības sfēra ir saistīta ir jūras teritoriju apsaimniekošanu, vēja enerģijas asociācijas, vēja enerģijas ražotāji, ietekmes uz vidi novērtējuma eksperti un vieseksperti no Vācijas, Dānijas, Zviedrijas un Nīderlandes.


Semināra materiālus angļu valodā skatīt šeit: 


Projekta koordinators Latvijā: Edgars Bojārs (tel.: 6735 7548; fax: 6750 7071;
e-pasts: edgars.bojars@bef.lv ).
BEF Life Natura