Vėjo jėgainių projektavimas laikantis NATURA 2000 reikalavimų

Š. m. gegužės 29 – 30 d. Siguldoje (Latvija), organizuojamas tarptautinis seminaras “Vėjo jėgainių projektavimas laikantis NATURA 2000 reikalavimų: teisinė sistema, poveikiai, standartų ir procedūrų nagrinėjimas”.

Pagrindinis projekto tikslas – aptarti Baltijos šalių vėjo jėgainių projektavimo ir poveikio įvertinimo dabartinę situaciją, problemas ir poreikius ir pasimokyti iš turinčių patirties kitų šalių: Vokietijos, Danijos, Švedijos, Olandijos, kaip išvengti neigiamo poveikio šioje naujoje Rytinėje Baltijos jūros dalies gamtos vertybių ekonominėje veikloje.

Organizuojamo seminaro pagrindinės temos:

  • Teisinės sistemos ir statuso apžvalga planuojant vėjo jėgainių projektus Baltijos šalyse;
  • Kitų ES šalių patirtis: dabartinė vėjo jėgainių situacija, teisinė sistema ir procedūros, regioniniai planai optimaliam vėjo jėgainių išsidėstymui, gamtinės apsaugos pusės (NATURA 2000) nagrinėjimas;
  • Nagrinėjimas ir poveikio įvertinimas iš skirtingų pozicijų;
  • Poveikio įvertinimo lygis ir vėjo jėgainių konstrukcija;
  • Esamų vėjo jėgainių monitoringo (stebėsenos) programos ir rezultatai;
  • Diskusijos dėl kitų veiksmų Baltijos šalyse planuojant vėjo jėgaines

Seminaro auditorija: Baltijos šalių valstybinės institucijos atsakingos už poveikio aplinkai vertinimą, gamtos apsaugą, planavimą, atsinaujinančią energetiką, kuri naudojama jūrinėse teritorijose (įtrukiant išskirtines ekonomines zones); tiesiogiai susijusias vietines ir regionines valdžias; vėjo energijos asociacijos, supirkėjai ir poveikio aplinkai vertinimo ekspertai; svečiai ekspertai iš Vokietijos, Danijos, Švedijos ir Olandijos.

Detaliau apie seminarą skaitykite programoje.

Seminaro metu skaityti pranešimai (anglų k.):

1. Seminaro atidarymas ir įžanga (Heidrun Fammler, Baltijos aplinkos forumas)

2. Baltijos šalių pranešimai: Latvija (Raimonds Kašs, Aplinkos ministerija, Latvija & Edgars Bojars, Baltijos aplinkos forumas)

3. Baltijos šalių pranešimai: Lietuva (Miglė Masaitytė, Aplinkos ministerija, Lietuva)

4. Baltijos šalių pranešimai: Estija (Irma Pakkonen, Aplinkos ministerija, Estija)

5. Situacijos apžvalga Švedijoje  (Ebbe Adolfsson, Švedijos Aplinkos apsaugos agentūra)

6. Situacijos apžvalga Danijoje (Jesper Kyed Larsen, Vattenfall, Danija)

7. Situacijos apžvalga Olandijoje (Jakob Asjes, Jūros išteklių ir ekosistemos mokslų institutas (IMARES), Olandija)

8.  Vėjo jėgainių energijos ir erdvinio planavimo teisinės nuostatos Vokietijoje (Anne Barbara Walter, Federalinė aplinkos agentūra, Vokietija)

9. Vėjo jėgainių energijos ir jūros erdvinis planavimas Vokietijoje (Nico Nolte, Federalinė pajūrio ir hidrografijos agentūra, Vokietija)

10. Išskirtinių ekonominių zonų Vokietijoje vėjo jėgainių pavyzdžiai  (Nico Nolte, Federalinė pajūrio ir hidrografijos agentūra, Vokietija)

11. Vėjo jėgainių ir Natura 2000 įvertinimas jūros saugomose teritorijose (Jan Kube, Taikomosios ekologijos institutas, Vokietija)

12. Ekologiniai tyrimai, inicijuoti Vokietijos Federalinės Vyriausybės Šiaurės ir Baltijos jūrose, planuojant panaudoti vėjo energiją (Jan Kube, Taikomosios ekologijos institutas, Vokietija)

13. Horns Rev ir Nysted vėjo jėgainių  monitoringo programa Danijoje (Jesper Kyed Larsen, Vattenfall, Danija)

14. Paukščių patekimo ir susidūrimo rizika: Patirtis iš Horns Rev ir Nysted esančių vėjo jėgainių (Anthony David Fox (Valstybinis aplinkos tyrimų institutas, Danija)

15. Vėjo jėgainių, esančių Egmond aan Zee  ir projekto WE@Sea monitoringo & įvertinimo programa (Jakob Asjes, Jūros išteklių ir ekosistemos mokslų institutas (IMARES), Olandija)


Dėl papildomos informacijos prašau kreipkitės į Žymantą Morkvėną,
tel.: +370 5213 8155; fax: +370 5213 5068; e-mail: zymantas.morkvenas@bef.lt

BEF Life Natura