Avamere tuuleparkide planeerimine

Rahvusvaheline seminar
“Mere-tuuleparkide planeerimine kooskõlas Natura 2000 nõuetega: õiguslik raamistik, keskkonnamõjud, standardid ja protseduurid”
29.-30. mai Sigulda, Läti


Seminari eesmärgiks oli:
• anda ülevaade praegusest olukorrast Balti riikides ning arutleda probleemide ja edasiste vajalike sammude üle seoses mere-tuuleparkide planeerimise ja keskkonnamõjude hindamisega,
• õppida teiste riikide (Saksamaa, Taani, Rootsi, Holland) vastavatest kogemustest, et vältida negatiivset mõju Läänemere idaosa loodusväärtustele mere-tuuleparkide arendamisel Balti riikides.

Sihtgrupp: Balti riikide riigiasutused, mis vastutavad keskkonnamõjude hindamise, looduskaitse, planeerimise, taastuvenergia ja merealade kasutamise eest; kohalikud omavalitsused; tuuleenergia ühendused ja keskkonnaorganisatsioonid, arendajad, konsultandid ja teadlased ning külaliseksperdid Saksamaalt, Taanist, Rootsist ja Hollandist – kokku ligi 70 osalejat. 

Seminari materjalid (inglise keeles):

Päevakava

Aruanne

Ettekanded:
1. Avaettekanne (Heidrun Fammler, BEF)

2. Balti riikide ülevaade: Läti (Raimonds Kašs, Keskkonnaministeerium & Edgars Bojars, BEF)

3. Balti riikide ülevaade: Leedu (Migle Masaityte, Keskkonnaministeerium)

4. Balti riikide ülevaade: Eesti (Irma Pakkonen, Dagmar Heringas, Keskkonnaministeerium; Eero Saava, Eesti Energia; Veljo Volke, LKK)

5. Ülevaade olukorrast Rootsis (Ebbe Adolfsson, Rootsi Keskkonnaamet)

6. Ülevaade olukorrast Taanis (Jesper Kyed Larsen, Vattenfall, Taani)

7. Ülevaade olukorrast Hollandis (Jakob Asjes, Mereressursside ja Ökosüsteemi Uuringute Instituut (IMARES), Holland)

8. Avamere tuuleenergeetikat ja mereplaneerimist reguleeriv seadusandlus Saksamaal (Anne Barbara Walter, Saksamaa Föderaalne Keskkonnaamet)

9a. Avamere tuulepargid Saksamaal (Nico Nolte, Föderaalne Mere- ja Hüdrograafiaamet, Saksamaa)

9b. Mere ruumiline planeerimine Saksamaal (Nico Nolte, Föderaalne Mere- ja Hüdrograafiaamet, Saksamaa) 

10. Standardid avamere tuuleparkide rajamiseks Saksamaa majandusvööndis (Nico Nolte, Föderaalne Mere- ja Hüdrograafiaamet, Saksamaa)

11. Keskkonnamõjude hindamine ja mõju hindamine Natura 2000 aladele (Jan Kube, Rakendusökoloogia Instituut, Saksamaa)

12. Saksamaa Föderaalse valitsuse poolt algatatud tuuleenergia kasutamise planeerimisega seotud uuringud Põhja- ja Läänemeres  (Jan Kube, Rakendusökoloogia Instituut, Saksamaa)

13. Taani Horns Rev ja Nystedi avamere tuuleparkide keskkonnaseire (Jesper Kyed Larsen, Vattenfall, Taani)

14. Lindude vältimiskäitumine ja kokkupõrkeoht: Horns Rev ja Nystedi avamere tuuleparkide seire tulemused (Tony Fox, Riiklik Keskkonnauuringute Instituut (NERI), Taani) 

15a. Hollandi Egmond aan Zee avamere tuulepargi seire- ja mõjude hindamise programm (Jakob Asjes, Mereressursside ja Ökosüsteemi Uuringute Instituut (IMARES), Holland)

15b. Ülevaade Hollandi valitsuse tuuleenergeetika arendamise projektist We@Sea (Jakob Asjes, Mereressursside ja Ökosüsteemi Uuringute Instituut (IMARES), Holland) 


Lisainfo: Merle Kuris (tel: 6597 029;
e-post: merle.kuris@bef.ee ).

BEF Life Natura