Natura 2000 merealade kaitse õiguslikud aspektid

Seminar “Kogemuste vahetus Balti riikide Natura 2000 merealade kaitsega seotud õiguslikest aspektidest ning 2005-2008 toimunud merealade uuringute tulemuste hindamine"
11.-12. juuni 2008, Jurmala, Läti 

Seminari eesmärgiks oli arutleda Balti riikide Natura 2000 merealade piiritlemise ja kaitsemeetmete teemadel pärast kolm aastat kestnud merealade uuringuid LIFE-projekti “Merekaitsealad Läänemere idaosas” raames.
Projekti meeskond tutvustas uuringute tulemusi ja esialgseid järeldusi, et arutleda kaitsealade piiritlemise, seadusandlike aspektide ja kaitse korralduse üle.

Sihtgrupp: Projekti eksperdid: mereuuringutega tegelevad VVOd ja teadlased; pädevad riigiasutused Eestist, Lätist ja Leedust: keskkonnaministeeriumid ja kaitsealade administratsioonid; külaliseksperdid Euroopa Komisjonist, Saksamaalt, Suurbritanniast.

Peamised arutelu teemad:
- Natura 2000 merealade moodustamisega seotud õiguslikud aspektid
- Natura 2000 merealade moodustamine majandusvööndis
- Piiriüleste Natura 2000 merealade moodustamine ja kaitse korraldus
- Seadusandlikud vahendid Natura 2000 merealade kaitse tagamiseks

Päevakava (ingl. k)

Aruanne (ingl. k)


Lisainformatsioon:
Merle Kuris
tel: 6597 029; e-post: merle.kuris@bef.ee

BEF Life Natura