Tiesiskās saistības paredzamjās jūras Natura 2000 vietās

Apaļā galda diskusija:
Apaļā galda diskusija "Pieredzes apmaiņa par iespējamām tiesikajām saistībām paredzamajās jūras Natura 2000 vietās Baltijas valstīs un teritoriju inventerizācijās (2005 - 2008) iegūto datu novērtēšana"
11.-12. jūnijs, Jūrmala, Latvija


Apaļā galda diskusijas mērķis bija veicināt diskusiju par robežu nospraušanu veidojamajām jūras Natura 2000 vietām Baltijas valstīs pēc 3 gadus ilgām inventarizācijas aktivitātēm projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” ietvaros un par citiem aizsardzības pasākumiem un normatīvajiem aktiem saistībā ar veidojamajām aizsargāmajās m jūras teritorijām.

Galvenie dienas kārtības temati bija:
• jūras Natura 2000 vietu iezīmēšanas un noteikšanas tiesiskie aspekti;
• jūras Natura 2000 vietu izveidošana ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;
• jūras Natura 2000 vietu izveidošana pārrobežu teritorijās;
• jūras Natura 2000 vietu aizsardzības un apsaimniekošanas tiesiskie instrumenti.

Mērķauditorija: projekta eksperti: NVO un zinātnieki, kuri ir iesaistīti jūras izpētē, Igaunijas Latvijas un Lietuvas kompetento valsts institūcijas: Vides ministrijas un aizsargājamo teritoriju administrācijas. Kopumā 40 dalībnieku.


Papildus informācija:

Dienas kārtība (angļu v.)

Ziņojums (angļu v.)

BEF Life Natura