Teisiniai aspektai steigiant jūrines Natura 2000

Apskritojo stalo diskusija „Pasidalijimas patirtimi dėl galimų teisinių būsimųjų jūrinių Natura 2000 vietų steigimo aspektų ir atlikto teritorijos 2005-2008 metų inventorizavimo duomenų įvertinimas“

Šių metų birželio 11-12 dienomis Jūrmaloje (Latvija) vyko Baltijos Aplinkos Forumas organizuota apskrito stalo diskusija „ Pasidalijimas patirtimi dėl galimų teisinių būsimųjų jūrinių Natura 2000 vietų steigimo aspektų ir atlikto teritorijos 2005-2008 metų inventorizavimo duomenų įvertinimas“.
Pagrindinis diskusijos tikslas buvo aptarti pasiūlytų jūrinių Natura 2000 vietovių Pabaltijo valstybėse ribų žymėjimą bei susijusias apsaugos priemones ir taisykles po trijų inventorizacijos metų įgyvendinant LIFE projektą „Jūrinės saugomos teritorijos Rytinėje Baltijos jūroje“, kurį vykdo Baltijos Aplinkos Forumas. Projekto komanda pristatė savo išvadas apie galimas problemas žymint ribas, teisinį poveikį, apsaugos pasiūlymus ir patarimus, kaip valdyti šias vietoves.

Pagrindinės diskusijos temos buvo šios:
• Teisiniai jūrinių Natura 2000 vietovių ribų apibrėžimo ir žymėjimo aspektai;
• Jūrinių Natura 2000 vietovių įsteigimas Išskirtinėje Ekonominėje Zonoje;
• Jūrinių Natura 2000 vietovių įsteigimas pasienio teritorijose;
• Teisiniai dokumentai jūrinių Natura 2000 vietovių apsaugai ir valdymui.
Seminaro auditorija: Projekto ekspertai: NVO ir mokslininkai, dalyvaujantys jūriniuose tyrimuose, kompetentingi valstybių atstovai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos Aplinkos ministerijų ir Saugomų teritorijų administracijų. Iš viso apie 40 dalyvių.

Daugiau informacijos galite rasti čia:

Darbotvarkė
Ataskaita (anglų kalba)
 

BEF Life Natura