Avamere tuuleparkidega seotud seadusandlus

3. seminar avamere tuuleparkide keskkonnamõjude hindamisest võttes arvesse Natura 2000 ja muid mere kasutusi: “Millist õiguslikku raamistikku me vajame?”
15.-16. aprillil Riias, Lätis

Seminari eesmärgiks oli aidata Balti riikidel välja töötada adekvaatset seadusandlikku raamistikku avamere tuuleparkide rajamiseks, et vältida selle uue arendusvaldkonna negatiivseid mõjusid merekeskkonnale.

Peamised aruteluteemad olid:
- Miks ehitada merre tuuleparke? – Üldised ja finantstingimused ning vastavad Euroopa Liidu ja riiklikud õigusaktid;
- Kuhu võiks ehitada avamere tuuleparke? – Merealade planeerimine, potentsiaalsed konfliktid teiste mere kasutusaladega, vastav õiguslik raamistik; 
- Millistel tingimustel lubada avamere tuulepargi rajamist? - Erinevad aspektid, mida tuleb lubade andmisel arvesse võtta (mõju keskkonnale ja vastavad standardid, meresõiduohutus, muud avalikud huvid);
- Lubade taotlemise protsess ja pädevad asutused;
- Ühendus põhivõrguga ja muud tehnilised aspektid.

Anti ülevaade ülalmainitud aspektide korraldusest Saksamaal ja Balti riikides; analüüsiti saksa konsultandi Dr. Ursula Pralli abiga praeguse õigusliku raamistiku puudusi ning arutati, millised edasised sammud on vajalikud Balti riikides.

Sihtgrupp: Balti riikide riigiasutused, mis tegelevad keskkonnamõjude hindamise, looduskaitse, ruumilise planeerimise, taastuva energia ja merealade kasutamise korraldamisega ning vastava seadusandluse väljatöötamisega; tuuleenergia assotsiatsioonid, arendajad ja KMH eksperdid. Kokku osales seminaril 55 osalejat.


Seminari materjalid (ingl. k): 

Päevakava 

Aruanne

Ülevaade Saksamaa avamere tuuleenergiaga seotud õiguslikust raamistikust “Legal frame for the use of offshore wind energy in Germany”, Dr. Ursula Prall, Offshore Forum Windenergie, Saksamaa


Seminari ettekanded:

AvaettekanneHeidrun Fammler, BEF-Group

Avamere tuuleenergia kasutamisega seotud õiguslik raamistik SaksamaalDr. Ursula Prall, Offshore Forum Windenergie, Saksamaa

Avamere tuuleparkidega seotud hetkeolukord ja õiguslik raamistik EestisMerle Kuris, Balti Keskkonnafoorum-Eesti

Avamere tuuleparkidega seotud hetkeolukord ja õiguslik raamistik LätisEdgars Bojars, BEF-Läti & Raimonds Kašs, Läti Keskkonnaministeerium

Avamere tuuleenergia LeedusTadas Navickas, 4energia, Leedu

BEF Life Natura