Jūras vēja parku būvniecības tiesiskajie aspekti

Seminārs:
Jūras vēja parku būvniecības tiesiskajie aspekti
15.-16. aprīlis, Rīga, Latvija


Semināra mērķis bija palīdzēt Baltijas valstīm izveidot atbilstošu tiesisko bāzi vēja parku būvniecībai jūrā, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz jūras vidi.

Galvenie diskusiju temati:

• Kāpēc vēja parkus ir nepieciešams būvēt jūrā? – vispārējie un ekonomiskie nosacījumi ar to saistītā ES un nacionālā tiesiskā bāze;
• Kur jūrā varētu tikt būvēti vēja parki? – jūras telpiskā plānošana, potenciālie konflikti ar citiem jūras telpas izmantošanas veidiem un ar to saistītā tiesiskā bāze.
• Jūras vēju parku būvniecības atļauju izsniegšana un tajā iesaistīto pušu atbildība;
• Atļauju izsniegšanas priekšnoteikumi:
       - Vides standarti; 
       - Jūras satiksmes drošība;
       - Citas sabiedrības intereses.
• Pieslēgšanās energotīklam un citi tehniski aspekti.

Seminārā tika sniegts arī pārskats par to, kā iepriekšminētie aspekti tiek risināti Vācijā un Baltijas valstīs. Kopā ar Vācijas konsultanti Dr. Ursul Prall tika analizēti esošie trūkumi Baltijas valstīs un diskutēts par nākamajiem nepieciešamajiem soļiem to novēršanai.

Mērķgrupa: Baltijas valstu institūcijas, kas ir atbildīgas par ietekmes uz vidi novērtējumu, dabas aizsardzību, telpisko plānošanu, atjaunojamo enerģiju un jūras teritorijas (t.sk. Ekskluzīvās Ekonomiskās zonas) izmantošanu; vēja enerģijas asociācijas, uzņēmēji un ietekmes uz vidi novērtējuma speciālisti. 


Viarāk par semināru:

Semināra dienas kārtība (angļu valodā)

Ziņojums (angļu valodā)


Izdales materiāli:
Jūras vēja enerģijas izmantošanas tiesiskā bāze Vācijā (Dr. Ursula Prall, Offshore Forum Windenergie, Vācija)


Prezentācijas (angļu vaodā):

Semināra atklāšana (Heidrun Fammler, BEF-Group)

Jūras vēja enerģijas izmantošanas tiesiskā bāze Vācijā (Dr. Ursula Prall, Offshore Forum Windenergie, Vācija)

Pašreicējās situācijas raksturojums un tiesiskā bāze, kas saistīta ar jūras vēja parkiem Igaunijā (Merle Kuris, BEF-Igaunija, Igaunija)

Pašreicējās situācijas raksturojums un tiesiskā bāze, kas saistīta ar jūras vēja parkiem Latvijā (Edgars Bojars, BEF-Latvijaa & Raimonds Kašs, Vides ministrija, Latvija) 

Jūras vēja parku enerģija Lieuvā (Tadas Navickas, 4energia, Lietuva)

BEF Life Natura