Trečiasis pajūrio vėjo jėgainių PAV seminaras

Trečiasis seminaras apie pajūrio vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimą Natura 2000 atžvilgiu ir kitomis žemės reikmėmis: „Kokios rūšies teisinės sistemos mes norime?”
Balandžio 15-16 d., Ryga, Latvija

Seminaro tikslas buvo padėti Baltijos šalims sukurti ir vystyti tinkamą teisinę sistemą steigiant vėjo jėgaines ir norint išvengti neigiamo poveikio jūros aplinkai.

Pagrindinės diskusijos:
- Dabartinė Vokietijos ir Pabaltijo šalių pajūrio vėjo energijos panaudojimo situacija;
- Kodėl pajūrio vėjo jėgainės turėtų būti statomos – bendrosios ir finansinės sąlygos ir susiję ES ir nacionaliniai teisės aktai;
- Kur pajūrio vėjo jėgainės galėtų būti pastatytos? – jūros erdvinis planavimas, potencialūs konfliktai su kitais jūrinių teritorijų naudojimo būdais bei susiję teisiniai aktai;
- Kokiomis aplinkybėmis pajūrio vėjo jėgainės galėtų būti licenzijuotos – aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti (aplinkos problemos, jūrinio eismo saugumas, kiti viešieji interesai);
- Pajūrio vėjo jėgainių patvirtinimo procesai ir su tuo susijusios institucijos;
- Kai kurie techniniai vėjo jėgainių aspektai.

Seminaro metu buvo pateikta apžvalga, kaip šie aspektai yra įgyvendinami Vokietijoje ir Pabaltijo šalyse, esamos spragos buvo nagrinėjamos su Vokietijos konsultante dr. Ursula Prall bei vyko diskusija apie kitus Pabaltijo šalių žingsnius.

Tikslinė grupė: Baltijos šalių valdžios atstovai, atsakingi už poveikio aplinkai vertinimą, gamtos apsaugą, erdvinį planavimą, atsinaujinančių energijos ir jūros teritorijų naudojimą (įtraukiant išskirtinę ekonominę zoną), vėjo energijos asociacijos, poveikio aplinkai vertinimo ekspertai. Iš viso seminare dalyvavo 55 dalyviai iš Vokietijos ir Pabaltijo šalių.

Daugiau informacijos galite rasti čia:
Darbotvarkė (anglų k.)
Ataskaita (anglų k.)
Pradinė informacija apie „Įstatyminę bazę pajūrio vėjo energijos naudojimui Vokietijoje“, parengta dr. Ursula Prall, Offshore Forum Windenergie, Vokietija

Pranešimo pristatymai:
Seminaro atidarymas – Heidrun Fammler, BEF- Group
Įstatyminė bazė pajūrio vėjo energijos naudojimui Vokietijoje – dr. Ursula Prall, Offshore Forum Windenergie, Vokietija
Dabartinė situacija ir teisiniai aktai, susiję su pajūrio vėjo jėgainėmis Estijoje – Merle Kuris, BEF-Estija, Estija
Dabartinė situacija ir teisiniai aktai, susiję su pajūrio vėjo jėgainėmis Latvijoje – Edgars Bojars, BEF-Latvija ir Raimonds Kašs, Aplinkos Ministerija, Latvija
Pajūrio vėjo energija Lietuvoje – Tadas Navickas, 4energia, Lietuva


 

BEF Life Natura