Jūrinių ekosistemų apsauga

Jūrinių ekosistemų apsauga – projekto veiklų metu įgyta patirtis Estijos, Latvijos ir Lietuvos jūriniuose vandenyse, spalio 27-28 d. Sigulda, Latvija

Šio seminaro tikslas buvo pristatyti galutinius LIFE-Nature projekto “Jūrinės saugomos teritorijos rytinėje Baltijos jūroje” rezultatus bei tarpinius projekto “Natura 2000 steigimas Estijos jūrinėse teritorijose: vietovės parinkimas, įteisinimas ir apsaugos priemonės – ESTMAR” rezultatus, taip pat pasidalinti sukaupta patirtimi vykdant šių projektų veiklas, skirtas jūrinės gamtos apsaugai, gamtotvarkai, jūros erdviniam panaudojimui ir planavimui.

Pagrindinės darbotvarkės temos buvo šios:
• Europos bendrijos svarbos rūšių ir buveinių inventorizacijų radiniai bei Europos Komisijos apsaugos reikalavimai;
• Teritorijų paskyrimas ir ribų nustatymas remiantis projekto veiklomis;
• Apsaugos režimas ir gamtotvarkos planai pasiūlytoms jūrinėms Natura 2000 teritorijoms;
• Suinteresuotų grupių įtraukimas: priėmimas, komunikavimas ir ekonominiai interesai;
• Naudojimasis jūra kaip sudėtingas reiškinys, kreipiantis į jūrinės ėrdvės planavimą;
• Ateities veiklų poreikiai.

Daugiau informacijos galite rasti čia:
Seminaro darbotvarkė
Seminaro ataskaita

Seminaro pristatymai:
Atidarymas ir pristatymas - Heidrun Fammler, BEF-Grupė


Dabartinė Buveinių Direktyvos jūrinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų tinklo padėtis - Otars Opermanis, European Topic Centre (Biodiversity) Inventorizacijų, atliktų LIFE-Nature programos remiamo projekto “Jūrinės saugomos teritorijos rytinėje Baltijos jūroje” bei EEA remiamo projekto “Natura 2000 steigimas Estijos jūrinėse teritorijose: vietovės parinkimas, įteisinimas ir apsaugos priemonės – ESTMAR”, rezultatai:
Dugno buveinės - Georg Martin, Estijos jūrų institutas, Tartu Universitetas, Estija
Paukščiai (LIFE) ir Paukščiai (ESTMAR) - Mindaugas Dagys, Ekologijos Intitutas, Vilniaus Universitetas, Lietuva ir Andreas Kalamees, Estijos ornitologų draugija, Estija
Jūros žinduoliai Ivar Jüssi, Aplinkos taryba, Estija
Žuvys - Markus Vetemaa, Estijos jūrų institutas, Tartu Universitetas, Estija

Vietovių įteisinimas:
Latvija Edgars Bojars, BEF Latvija
Lietuva Liutauras Raudonikis, Ekologijos Intitutas, Vilniaus Universitetas ir Žymantas Morkvėnas, BEF Lietuva
Estija Merle Kuris, BEF Estija
Švedija - Martin Isæus ir Florén Karl, Aquabiota, Švedija

Jūros panaudojimas ir interesų konfliktasAnda Ruskule, BEF Latvija

BEF Life Natura