Jūras ekosistēmu aizsardzība – projektu laikā gūtā pieredze Lietuvā, Latvijā un Igaunijā

Jūras ekosistēmu aizsardzība – projektu laikā gūtā pieredze Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
27.-28. oktobris, Sigulda, Latvija

 

Seminārā mērķis bija prezentēt LIFE Nature projekta „jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” gala rezultātus, projekta „Jūras Natura 2000 vietu noteikšana Igaunijā: vietu izvēle, dibināšana un aizsardzības pasākumi” starprezultātus un citu projektu laikā iegūto pieredzi saistībā ar dabas aizsardzību un apsaimniekošanu jūrā un jūras izmantošanu un telpisko plānošanu.
 

Galvenie diskusiju temati bija:

  • Sugu un biotopu inventarizācijas rezultāti saskaņā ar Eiropas Savienības aizsardzības prasībām.
  • Aizsargājamo teritoriju un to robežu noteikšana balstoties uz projekta aktivitāšu rezultātiem.
  • Aizsardzības režīmi un aizsardzības plāni ierosinātajām jūras Natura 2000 vietām
  • Ieinteresēto pušu iesaistīšana: piekrišana, komunikācija un ekonomiskās intereses
  • Jūras izmantošana kā komplekss fenomens, kas rosina jūras telpiskās plānošanas ieviešanu
  • Nepieciešamās aktivitātes nākotnē
     

Vairāk informācijas skatieties (angļu valodā):

Dienas kārtība
Semināra ziņojums
 

Prezentācijas (angļu valodā):

             - Jūras biotopi (Georg Martin, Estonian Marine Institute of Tartu University, Estonia) 
             - 
Putni (LIFE) & putni (ESTMAR) (Mindaugas Dagys, Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania & Andreas Kalamees, 
                                                               Estonian Ornithological Society, Estonia)
             -
Jūras zīdītāji (Ivar Jüssi, Environmental Board, Estonia)
            
- Zivis (Markus Vetemaa, Estonian Marine Institute of Tartu University, Estonia)

  • Aizsaragājamo teriotriju noteikšana:

            - Latvija (Edgars Bojars, BEF Latvia)
            - Lietuva (Liutauras Raudonikis, Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania & Zymantas Morkvenas, BEF Lithuania)
            - Igaunija (Merle Kuris, BEF Estonia)
            - Zviedrija (Martin Isæus & Florén Karl, Aquabiota, Sweden)


 

BEF Life Natura