Dabas aizsardzības plāni Latvijā

 

Dabas aizsardzības plāns aizsargājamai jūras teritorijai "Nida- Pērkone"

Dabas aizsardzības plāns (pdf)
AJT robežas (pdf)
AJT batimetrija un nogulumi (pdf)
Krasta procesi AJT (pdf)
Jūras lietojumi AJT (pdf)
AJT tuvumā esošie ogļūdeņražu izpētes un ieguves bloki (pdf)
AJT sastopamie biotopu tipi (pdf)
Lielās gauras Mergus merganser blīvums AJT (pdf)
Mazā ķīra Larus minutus blīvums AJT (pdf)
AJT tuvākā grunts izgāztuve (pdf)
Dabas aizsardzības plānā rekomendētais AJT zonējums (pdf)
Rekomendācijas par nepieļaujamām darbībām AJT zonās (pdf)
Dabas aizsardzības plāna pielikumu saraksts (pdf)

 

 

Dabas aizsardzības plāns aizsargājamai jūras teritorijai "Rīgas līča rietumu piekraste"

Dabas aizsardzības plāns (pdf)
AJT robežas (pdf)
AJT batimetrija un nogulumi (pdf)
Krasta procesi AJT (pdf)
Jūras lietojumi AJT (pdf)
AJT sastopamie biotopu tipi (pdf)
Brūnkakla gārgaļu Gavia stellata un melnkakla gārgaļu Gavia arctica blīvums AJT (pdf)
Kākauļu Clangula hyemalis blīvums AJT (pdf)
Tumšā pīle Melanitta fusca blīvums AJT (pdf)
Mazā ķīra Larus minutus blīvums AJT (pdf)
Rojas apkārtnē esošās grunts izgāztuves sākotnējās apbēršanas ietekme uz AJT biotopiem (pdf)
Rojas apkārtnē esošās grunts izgāztuves apbēršanas ietekme uz AJT  biotopiem pēc 2 gadiem (pdf)
Mērsraga apkārtnē esošās grunts izgāztuves sākotnējās apbēršanas ietekme uz AJT biotopiem (pdf)
Mērsraga apkārtnē esošās grunts izgāztuves apbēršanas ietekme uz AJT  biotopiem pēc 2 gadiem (pdf)
Engures apkārtnē esošās grunts izgāztuves sākotnējās apbēršanas ietekme uz AJT biotopiem (pdf)
Engures apkārtnē esošās grunts izgāztuves apbēršanas ietekme uz AJT biotopiem pēc 2 gadiem (pdf)
Dabas aizsardzības plānā rekomendētais zonējums AJT dienvidu daļā (pdf)
Dabas aizsardzības plānā rekomendētais zonējums AJT vidusdaļā (pdf)
Dabas aizsardzības plānā rekomendētais zonējums AJT ziemeļu daļā (pdf)
Rekomendācijas par nepieļaujamām darbībām AJT zonās (pdf)
Dabas aizsardzības plāna pielikumu saraksts (pdf)


 

BEF Life Natura