AJT priekšlikumi Latvijā

Priekšlikumi septiņu aizsargājamo jūras teritoriju dibināšanai

2008. gada decembrī Baltijas Vides Forums sagatavoja un iesniedza Valsts Vides dienestam un Vides ministrijai priekšlikumus par septiņu aizsargājamo jūras teritoriju dibināšanu Baltijas jūrā Latvijas piekrastē. Priekšlikumi tika sagatavoti pamatojoties uz projektā laikā apsekojumos iegūtajiem sugu un biotopu datiem un projekta partneru: Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Latvijas Hidroekoloģijas institūta, sniegtajiem zinātniskajiem atzinumiem.

Priekšlikumi ir iesniegti par sekojošām jūras teritorijām:

  • Nida - Pērkone – viena no bioloģiski daudzveidīgākajām un dabas aizsardzībai nozīmīgākajām jūras teritorijām Latvijas piekrastē – šeit atrodami izcilākie rifu piemēri, turklāt migrācijas laikā teritoriju šķērso vairums Latvijā sastopamo migrējošo putnu sugu. Teritorija īpaši nozīmīga rifu, lielās gauras un mazā ķīra aizsardzībai;
  • Akmeņrags - putniem nozīmīga vieta migrācijas, ziemošanas, kā arī vasarā – spalvu maiņas laikā. Biežāk sastopamās aizsargājamās sugas – mazais ķīris, brūnkakla un melnkakla gārgales;
  • Irbes šaurums – īpaši nozīmīga teritorija putnu migrācijas laikā. Biežāk sastopamās aizsargājamās sugas – tumšā pīle, melnā pīle, kākaulis, mazais ķīris, brūnkakla un melnkakla gārgales, kā arī melnais alks;
  • Rīgas līča rietumu piekraste - nozīmīga patvēruma un barošanās vieta lielam skaitam migrējošo putnu sugu visa gada garumā. Biežāk sastopamās aizsargājamās sugas – brūnkakla un melnkakla gārgales, jūrmalas dižpīle, kākaulis, tumšā pīle un mazais ķīris. teritorija ir nozīmīga arī rifu aizsardzībai;
  • Selga uz rietumiem no Tūjas – nozīmīga teritorija mazā ķīra aizsardzībai pavasara migrācijas laikā;
  • Vitrupe - Tūja - nozīmīga teritorija rifu aizsardzībai;
  • Ainaži – Salacgrīva - nozīmīga teritorija rifu aizsardzībai.

Balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem Vides ministrija sagatavos Ministru Kabineta noteikumu projektu AJT dibināšanai. 2010. gada sākumā Ministru Kabinets apstiprināja teritoriju robežas un Ministru Kabineta noteikumus, kas stājas spēkā no 2010. gada 16. janvāra. Noteikumi ir publicēti Latvijas Vēstnesī un ar tiem var iepazīties šeit ->

Divām AJT „Nida-Pērkone” un „Rīgas līča rietumu krasts” ir izstrādāti arī dabas aizsardzības plāni un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu priekšlikumi, kuros ir definēts kādas darbības konkrētajā teritorijā nav pieļaujamas, lai saglabātu tajās dabas vērtības. Ar dabas aizsardzības plāniem var iepazīties šeit ->

 

 

BEF Life Natura