Gamtotvarkos planai Latvijoje

Nida-Perkone jūrinės saugomos teritorijos gamtotvarkos planas
Jūrinė saugoma teritorija Nida-Perkone yra viena svarbiausių jūrinės biologinės įvairovės apsaugos teritorijų Latvijoje. Čia aptinkama daugiausiai rifų tipų, teritorija yra paukščių migracijos kelyje. Jau yra parengti teritorijos gamtotvarkos planai, kuriose numatoma rifų, didžiųjų dančiasnapių Mergus merganser ir mažųjų kirų Larus minutus apsauga.

Gamtotvarkos planas (latviškai) (pdf)
Jūrinės saugomos teritorijos ribų žemėlapis (pdf)
Didžiųjų dančiasnapių Mergus merganser paplitimo jūrinėje saugomoje teritorijoje žemėlapis (pdf)
Mažųjų kirų Larus minutus paplitimo jūrinėje saugomoje teritorijoje žemėlapis (pdf)


Rygos įlankos vakarinės pakrantės jūrinės saugomos teritorijos gamtotvarkos planas

Rygos įlankos vakarinė pakrantė yra svarbi teritorija migruojančių paukščių šėrimuisi bei poilsiui ištisus metus. Valdymo plane numatoma narų Gavia sp., nuodėgulių Melanitta fusca, mažųjų kirų Larus minutus, urvinių ančių Tadorna tadorna, ledinių ančių Clangula hyemalis bei rifų apsauga.

Gamtotvarkos planas (latviškai) (pdf)
Jūrinės saugomos teritorijos ribų žemėlapis (pdf)
Narų Gavia sp. paplitimo jūrinėje saugomoje teritorijoje žemėlapis (pdf)
Nuodėgulių Melanitta fusca paplitimo jūrinėje saugomoje teritorijoje žemėlapis (pdf)
Mažųjų kirų Larus minutes paplitimo jūrinėje saugomoje teritorijoje žemėlapis (pdf)
Ledinių ančių Clangula hyemalis paplitimo jūrinėje saugomoje teritorijoje žemėlapis (pdf)

Visų Latvijos jūrinių saugomų teritorijų žemėlapis.
 

BEF Life Natura