Dabas aizsardzības plāni Igaunijā

Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāns jūras aizsargājamā teritorijā "Veinameri"

Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāns Igauņu valodā (pdf)

Plāna pielikumi Igauņu valodā:

 • Zivju sugu novērtējums (pdf)
 • Dzīvotņu novērtējums (pdf)
 • Migrējošo putnu novērtējums (pdf)
 • Ligzdojošo putnu novērtējums (pdf)
 • Ligzdojošo putnu izplatības karte (pdf)
 • Aizsardzības noteikumi roņu aizsargājamās teritorijās (pdf)
 • Dzīvotņu tipu izplatības karte Veinameri līcī, kas iekļauti EK Dzīvotņu direktīvas 1.pielikumā (pdf)

 

 

Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāns jūras aizsargājamā teritorijā "Küdemā līcis"

Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāns Igauņu valodā (pdf)

Plāna pielikumi Igauņu valodā:

 • Aizsardzības noteikumi Laidu salā (pdf)
 • Zivju sugu novērtējums (pdf)
 • Dzīvotņu novērtējums (pdf)
 • Pusdabisko dzīvotņu apsaimniekošana (pdf)
 • Jūras putnu novērtējums (pdf)
 • Dzīvotņu tipu izplatības karte Küdema līcī, kas iekļauti EK Dzīvotņu direktīvas 1.pielikumā (pdf)
 • Dzīvotņu izplatības karte Kudema līcī saskaņā ar klasifikāciju, kas izstrādāta projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā (pdf)
 • Apsaimniekošanas pasākumi Küdema līča dienvidu daļā (pdf)
 • Apsaimniekošanas pasākumi Küdema līča austrumu daļā (pdf)
   
BEF Life Natura