Gamtotvarkos planai Estijoje

Gamtotvarkos planas Küdema įlankos ribotos apsaugos teritorijai

Gamtotvarkos planas estų k. (pdf)
Priedai (estų k.):
Apsaugos taisyklės Laidu salai (pdf)
Žuvų įvertinimas (pdf)
Bentoso įvertinimas (pdf)
Pusiau natūralių buveinių tvarkymas (pdf)
Jūrinių paukščių įvertinimas (pdf)

Buveinių Direktyvos I priedo buveinių tipų paplitimo Küdema įlankos ribotos apsaugos teritorijoje žemėlapis (pdf)
Jūrinių buveinių, remiantis projekto „Jūrinės saugomos teritorijos rytinėje Baltijos jūroje“ metu sudaryta klasifikacija, paplitimo Küdema įlankoje žemėlapis (pdf)
Tvarkymo veiklos pietinėje Küdema įlankos priekrantėje (pdf)
Tvarkymo veiklos rytinėje Küdema įlankos priekrantėje (pdf)

 

Gamtotvarkos planas Väinamere ribotos apsaugos teritorijai

Gamtotvarkos planas estų k. (pdf)
Priedai (estų k.):
Žuvų įvertinimas (pdf)
Bentoso įvertinimas (pdf)
Migruojančių paukščių įvertinimas (pdf)
Perinčių paukščių įvertinimas (pdf)
Perinčių paukščių paplitimo žemėlapiai (pdf)
Ruonių apsaugos teritorijų taisyklės (pdf)
Buveinių Direktyvos I priedo buveinių tipų paplitimo Väinamere ribotos apsaugos teritorijoje žemėlapis (pdf)
 

BEF Life Natura