Dabas aizsardzības plāni un AJT priekšlikumi Lietuvā


Projekta laikā veikto pētījumu rezultātā divām esošām Lietuvas jūras Natura 2000 vietām projekta eksperti izstrādāja priekšlikumus par robežu izmaiņām un priekšlikumus par vienas jaunas AJT izveidi.
 

  1. AJT „Palangas piekraste” (kods - LTPAL0001) tika ierosināts nedaudz samazināt pašreizējās teritorijas platību, veidojot to tikai vietās, kur ir sastopami rifi. Priekšlikumi ir iekļauti dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānā „Jūras ūdeņi iepretī Lietuvas kontinentālajai daļai”.
     
  2. AJT „Kuršu kāpas” (kods - LTNER0005) projekta eksperti ierosināja paplašināt, iekļaujot tajā Kuršu kāpu nacionālā parka jūras ūdeņus, kas ir īpaši nozīmīga nārsta vieta paledei (Alosa fallax).
     
  3. Jauno jūras Natura 2000 vietu projekta eksperti ir ierosinājuši izveidot tumšās pīles (Melanitta fusca) lielo alku (Alca torda) un mazā ķīra (Larus minutus) aizsardzībai. Šī teritorija atrodas piekrastes zonā uz rietumiem no esošās AJT „Kuršu kāpas” (karte ar ierosinātajām AJT Lietuvā).Divām AJT Lietuvā ir izstrādāti dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāni. Plāni ir pieejami lietuviešu valodā:

  1. Dabas aizsardzības plāns AJT „Jūras ūdeņi iepretī Lietuvas kontinentālajai daļai
  2. Dabas aizsardzības plāns AJT „Jūras ūdeņi iepretī Kuršu kāpām
BEF Life Natura