Kaitsekorralduskavad Lätis

Kaitsekorralduskava "Nida - Pērkone" merekaitsealale

Merekaitseala „Nida - Perkone” on mere elurikkuse kaitse seisukohalt üks olulisemaid alasid Lätis. Ala asub lindude rändeteel ja siit on leitud ka kõige esinduslikumad karide piirkonnad. Kaitsekorralduskava on koostatud karide ning jääkoskla (Mergus merganser) ja väikekajaka (Larus minutus) kaitseks.

Kaitsekorralduskava kokkuvõte inglise keeles (pdf)

Kaitsekorralduskava läti k. (pdf)

Merekaitseala piiride ja vööndite kaart (pdf)
Jääkoskla levik merekaitsealal  (pdf)
Väikekajaka levik merekaitsealal (pdf)
 

 

Kaitsekorralduskava merekaitsealale "Liivi lahe läänerannik"

Merekaitseala „Liivi lahe läänerannik” on oluline peatumis- ja toitumisala paljudele rändlindudele aastaringi. Kaitsekorralduskava on koostatud kauride Gavia sp., tõmmuvaera Melanitta fusca, väikekajaka Larus minutus, ristpardi Tadorna tadorna, auli Clangula hyemalis ja ka karide kaitseks.

Kaitsekorralduskava kokkuvõte ingl k (pdf)

Kaitsekorralduskava läti k (pdf)

Merekaitseala piiride kaart (pdf)
Kauride levik merekaitsealal (pdf)
Tõmmuvaera levik merekaitsealal (pdf)
Väikekajaka levik merekaitsealal (pdf)
Auli levik merekaitsealal (pdf)

 

Kõigi Läti kaitsealade kaart (pdf).
 

 


 

BEF Life Natura