Merekaitsealade ettepanekud Lätis

Ettepanekud seitsme merekaitseala loomiseks Lätis

Detsembris 2008 esitas Balti Keskkonnafoorum - Läti Riiklikule Keskkonnateenistusele ja Keskkonnaministeeriumile ettepanekud seitsme merekaitseala loomiseks Läti territoriaalvetes. 

Ettepankute aluseks olid projekti raames toimunud uuringute tulemused ja projekti partnerite - Läti Ornitoloogiaühingu ja Veeökoloogia Instituudi - teaduslikud järeldused. 

Ettepanekud hõlmavad järgmisi merealasid:

 • Nida - Perkone on mere elurikkuse kaitse seisukohalt üks olulisemaid alasid Lätis. Ala asub lindude rändeteel ja siit on leitud ka kõige esinduslikumad karide piirkonnad. Ala on oluline jääkoskla (Mergus merganser) ja väikekajaka (Larus minutus) kaitse seisukohalt;
   
 • Akmenrags – ala on oluline rändlindudele, talvituvatele lindudele ja suvel lindude sulgimisalana. Eriti oluline väikekajaka Larus minutus ja akuride Gavia sp. kaitse seisukohalt;

 

 • Kura kurk (Irbe väin) – eriti oluline ala rändlindudele, nn rände "pudelikaela-ala". Oluline eelkõige auli Clangula hyemalis, mustvaera Melanitta nigra, tõmmuvaera Melanitta fusca, väikekajaka Larus minutus, kauride Gavia sp., krüüsli Cepphus grylle ja potentsiaalselt ka karide kaitse seisukohalt.

 

 • Liivi lahe läänerannik – oluline peatumis- ja toitumisala paljudele rändlindudele kogu aasta vältel. Eriti oluline kauride Gavia sp., tõmmuvaera Melanitta fusca, väikekajaka Larus minutus, ristpardi Tadorna tadorna ja ka karide kaitse seisukohalt;

 

 • Avameri Tujast läänes – oluline ala kevadrände ajal väikekajaka Larus minutus jaoks;

 

 • Vitrupe - Tuja – oluline ala karide kaitse seisukohalt;
   
 • Ainazi – Salacgriva - oluline ala karide kaitse seisukohalt.


Läti Keskkonnaministeerium valmistas ette määruste eelnõud ja jaanuaris 2010 kinnitas Ministrite Kabinet esitatud merekaitsealade piirid. 

 Kahele merekaitsealale - "Nida- Perkone" ja "Liivi lahe läänerannik" - koostati projekti raames ka kaitsekorralduskavad.

BEF Life Natura