Ettepanekud ja kaitsekorralduskavad Leedus

Projekt esitas kolm ettepanekut Leedu Natura 2000 merealade kohta: kahe ala piiride muutmine ja ühe uue linnuala moodustamine.

1. Muudatus Palanga ranniku loodusala osas (Palangos priekrantė); kood - LTPAL0001. Projekt tegi ettepaneku pisut vähendada olemasoleva ala pindala, et see hõlmaks ainult olulisemad karide piirkonnad. Ettepanek on esitatud Leedu mandriosaga külgneva mereala kaitsekorralduskavas.

2. Muudatus Kura sääre loodusala osas (Kuršių nerija); kood - LTNER0005. Projekti eksperdid tegid ettepaneku laiendada olemasoleva loodusala piire, et ala hõlmaks ka Kura Sääre rahvuspargiga külgnevat mereala, mis on äärmiselt oluline kudema siirduva vinträime (Alosa fallax) seisukohalt.

3. Uue linnuala moodustamine. Projekti eksperdid tegid ettepaneku luua uus mereline linnuala tõmmuvaera (Melanitta fusca), algi (Alca torda) ja väikekajaka(Larus minutus) kaitseks. See ala asub rannikumeres Kura sääre linnuala läänepiirist läänes (vt leedukeelset kaarti).  

Kaitsekorralduskavad koostati kahele Leedu merealale:

1. Leedu mandriosaga külgneva mereala kaitsekorralduskava (leedu k), Kokkuvõte (ingl k)
2. Kura säärega külgneva mereala kaitsekorralduskava (leedu k), Kokkuvõte (ingl k)
 

BEF Life Natura