Projekto veiklos

Pagal pagrindinio donoro, LIFE-Nature programos procedūras, projekto veiklos yra struktūrizuotos sekančiai:

Projeto parengiamosios veiklos

A.1. Projekto komandos mokymai
A.2. Buveinių inventorizacija
A.3. Vandens paukščių inventorizacija
A.4. Žinduolių inventorizacija
A.5. Žuvų inventorizacija
A.6. GIS duomenų rengimas
A.7. Gamtotvarkos planai

Grėsmių gamtinėms vertybėms vertinimas
C.1. Priegaudos įvertinimas
C.2. Gilinimo ir dampingo įvertinimas
C.3. Trikdymo įtakos vertinimas
C.4. Užterštumo vertinimas

Gamtotvarkos priemonės

D.1. Alternatyvūs žvejybos būdai

Visuomenės informavimo veiklos
E.1. Informaciniai lankstukai
E.2. Projekto interneto svetainė
E.3. Video filmas
E.4. Darbas su visuomenės informavimo priemonėmis
E.5. Informaciniai stendai
E.6. Knyga
E.7. Visuomeniniai renginiai
E.8. Paukščių apsaugos konferencija
E.9. Ataskaita visuomenei
E.10. Projekto rezultatų pristatymas

Projekto valdymo veiklos
F.1. Projekto priežiūros grupė
F.2. Projekto administravimas
F.3. Projekto valdymo taryba
F.4. Nacionalinis koordinavimas
F.5. Projekto stebėsena
F.6. Nepriklausomas auditas


Daugiau informacijos apie projekto veiklas galite rasti šios interneto svetainės skilties atskirose dalyse.
BEF Life Natura