Nuorodos

Įdomybės apie Baltijos jūrą

Virtuali Jūra - interaktyvi svetainė, kurioje susipažinsite su jūrinės bioįvairovės vertybėmis  

Aiškinamasis Videofilmas apie skirtingas jūrines rūšis įsteigtoje pirmoje Kanados jūrinėje saugomoje teritorijoje

Ecomare - Wadden'o ir Šiaurės jūros centras, Olandija

...apie Baltijos Jūrą sukūrė Suomijos Jūrinių tyrimų institutas, Suomijos regioniniai aplinkos centrai ir Suomijos aplinkos institutas 

 

Baltijos šalių Valstybinės institucijos

Valstybinis Gamtos Apsaugos Centras, Estijoje - Valstybinė institucija pavaldi Estijos Aplinkos ministerijai, kuri yra atsakinga už saugomų teritorijų tvarkymą

Valstybinė Saugomų Teritorijų Tarnyba Lietuvoje - pagrindinė institucija Lietuvoje, koordinuojanti saugomų teritorijų tvarkymą

Lietuvos Aplinkos Ministerija

Latvijos Aplinkos Ministerija

Estijos Aplinkos Ministerija

 

Finansavimas

LIFE, finansinis fondas aplinkosaugai –  tai vienas iš  Europos Sąjungos aplinkosaugos veiklos krypties iniciatorių, kuris nuo 1992 metų ko-ofinansavo 2 750 projektus


Tarptautinės Organizacijos

Helsinki'o Komisija - Baltijos Jūros Aplinkos Apsaugos Komisija

Tarptautinė Jūros Tyrinėjimų Tarnyba - internetinė svetainė ICES, ši tarnyba koordinuoja ir prisideda prie Šiaurės Atlanto vandenyno ir Baltijos Jūros tyrimų

 

Mokslo ir Tyrimų Institucijos

Estijos Jūros Institutas, Tartu Universitetas - tai pagrindinė jūros tyrimų institucija Estijoje

Estijos Aplinkos Informacijos Centras - valstybinė institucija pavaldi Estijos Aplinkos Ministerijai, ji atsakinga už informacijos apie aplinką rinkimą, analizavimą, jos apdorojimą bei duomenų pateikimą

Ekologijos Institutas, Vilniaus Universitetas

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Klaipėdos Universitetas

Jūrinių Tyrimų Centras

Wageningen IMARES - tai Jūros Išteklių ir Ekosistemų Mokslo Institutas, kuris specializuojasi strateginiuose ir taikomuosiuose jūros ekologiniuose tyrimuose

Olandijos  Jūros Tyrimų Institutas

Taikomosios Ekologijos Institutas Vokietijoje

 

 Nevyriausybinės Organizacijos (NVO)

Baltijos Aplinkos Forumas (BEF) – buvo įkurtas kaip techninės pagalbos projektas Baltijos šalių Aplinkos ministerijų, Vokietijos ir Europos Komisijos su tikslu stiprinti Baltijos šalių valstybės institucijų bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje

Estijos Ornitologų Draugija - Nevyriausybinė organizacija užsiimanti paukščių apsaugos, mokymų bei  propagavimo veikla Estijoje, yra Tarptautinės organizacijos BirdLife partneris Estijoje

Pasaulio Faunos ir Floros Fondas (World Wildlife Fund - WWF) -  fondo veikla susijusi su jūrinėmis problemomis

Koalicija Švari Baltija  - Baltijos šalių regionų Nevyriausybinė aplinkosauginės organizacija bendradarbiaujanti  Baltijos Jūros aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos bei gerinimo veiklose

 

Tebesitęsiantys jūriniai projektai ir kitos susijusios nuorodos

Informacija apie Estijos gamtą  ir Baltijos jūrą

Väinameri projekto įgyvendinto Estijoje 2000-2003 m. aprašymas.  Projektas yra finansuojamas tokių institucijų kaip - WWF bei Sida

Estijos Gamtos Informacijos Sistema - tai pagrindinė Estijos duomenų bazė, kurioje yra duomenys apie saugomas teritorijas, buveines, rūšis, vandens organizmus ir susijusius šalies teisinius aktus

Jūrinių Saugomų Teritorijų Naujienų Tarnyba (MPA News) - planuoja ir tvarko pasaulio jūrines saugomas teritorijas  

Europos simpoziumas "Žuvininkystės tvarkymas bei ekosistemų apsauga Jūrinėse Saugomose Teritorijose", kuris įvyko 2007 m. rugsėjo 25-28 d. Murcia, Ispanijoje

Projekto 'Protect' internetinė svetainė, kurio tikslas  suteikti veiklos krypčių informaciją ir formuoti metodiką įvertinti skirtingą galimų jūrinių saugomų teritorijų tvarkymo rėžimą. Projektas finansuojams Europos Komisijos 6-os programos rėmuose.

Projekto 'Empafish' internetinė svetainė ("Jūrinės saugomos teritorijos kaip priemonė žvejybos tvarkymui ir apsaugai"), kurioje yra tyrinėjamų skirtingų  Jūrinių saugomų teritorijų rėžimai, plėtojamų  kiekybinių metodų  Jūrinių saugomų teritorijų poveikiams įvertinimai bei Jūrinių saugomų teritorijų įgyvendinimui formuojamų kompleksinių priemonių  ir veiklos krypčių pasiūlymai tokie kaip žvejybos ir ekosistemų tvarkymo priemonės. Projektas finansuojamas Europos Komisijos 6-os programos rėmuose.

Jungtinių Valstijų Jūros Draustinių enciklopedija, kurioje rasite fotografijų, videofilmų, biologinės informacijos apie daugiau kaip 100 jūrinių rūšių 

Europos Floros ir Faunos Galimybių Planavimas, tai tvarkoma internetinė svetainė, kurioje talpinama gauta įvairi informacija

Jungtinių Tautų Vandenyno Atlasas - rasite daugybę naudingos informacijos

Natura 2000 Lietuvos pakrantės tvarkymas ir apsauga - projekto 'LIFE-Nature' internetinė svetainė, skelbianti apie Lietuvos jūros priekrantę  

BEF Life Natura