Buveinių inventorizacija

Buveinių inventorizacija

Šios veiklos tikslas - gauti išsamią informaciją apie bentoso buveinių, kurios yra saugomos Europos Sąjungos lygmeniu kaip natūralios vertybės ir yra įtrauktos į Buveinių Direktyvos I-ąjį priedą, pasiskirstymą ir išsaugojimą. Rytinėje Baltijos jūroje tokios Europinės svarbos buveinės yra smėlio seklumos (buveinės kodas 1160) ir rifai (buveinės kodas 1170). Šios vertingos buveinės yra viena iš priežasčių įtraukti teritoriją į Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklą, vadinamą NATURA 2000.

Mūsų žinios apie bentoso buveinių paplitimą Baltijos šalyse yra gerokai ribotos, o šiuo metu išskirtoms NATURA 2000 teritorijoms stoka detalesnės informacijos apie jūros dugno buveines, įskaitant jų detalų kartografavomą ir aprašymą.

Surinkta informacija apie minėtas buveines padės nustatyti tikslias NATURA 2000 teritorijų ribas, surinkti reikiamus duomenis nacionalinei NATURA 2000 duomenų bazei bei rengiant teritorijų gamtotvarkos planus.

Buveinių inventorizacija prasidėjo nuo turimos informacijos apžvalgos ir lauko inventorizacijos medodikos suderinimo tarp šalių. Lauko inventorizacija buvo vykdoma 2006 m. gegužės - rugsėjo mėnesiais bei tęsis 2007 metais. Pagal sudarytą mėginių ėmimo vietų grafiką bus naudojama nuotolinė povandeninė video sistema, kuri leidžia apžvelgti didelį bentoso buveinių pasiskirstymo plotą pažymint teritorijas kurioms reikalinga detalesnė analizė narams neriant po vandeniu. Povandeninė video sistema nuleidžiama į jūros dugną iš dreifuojančio laivo. Dugno pavyzdžiai ištraukiami atliekant povandeninius video tyrimus, o detalus pavyzdžių ištyrimas baigiamas laboratorijose. Nardytojų grupė neria iš tiriamųjų laivų ir optinei analizei naudojamos povandeninės video ir foto kameros, kuriomis fotografuojami bentoso ir zoobentoso pavyzdžiai, kurie taip pat atrenkami ir detalesnei analizei. Dugno buveinių analizė tęsiama laboratorijose, gauti pavyzdžiai yra apdorojami, rezultatai analizuojami ir rengiami duomenys.
BEF Life Natura