Alternatiivsete kalapüügivahendite katsetamine

Tööndusliku kalapüügiga kaasneb pahatihti lindude ja imetajate kaaspüük. Esialgsete hinnangute järgi hukkub 10-15% kõigist talvituvatest veelindudest kalurite nakkevõrkudes. Ka hüljeste kaaspüük Läänemeres, eriti Eestis, on pidevalt tõusnud, kuigi selle kohta puuduvad statistilised andmed. Selle negatiivse mõju vähendamine on hädavajalik Läänemere Natura 2000 aladel elutsevate linnu- ja imetajaliikide soodsa seisundi tagamiseks.

Selle projekti tegevuse käigus katsetatakse erinevaid alternatiivseid kalapüügivahendeid pilootaladel Eestis ja Leedus. Lääne-Eestis testitakse modifitseeritud mõrdu, mille eesmärgiks on vähendada hüljeste kaaspüüki (nn “hülgekindlad” mõrrad). Leedus katsetatakse õngeliine ja kastmõrdu eesmärgiga vähendada lindude kaaspüüki. Tegevuse eesmärgiks on pakkuda kalandusele alternatiivseid võimalusi lindudele ja hüljestele vähem ohtlike püügivahendite näol. Eelnevalt aga on vaja tõestada alternatiivse varustuse kalapüügiefektiivsust ja “sõbralikkust” lindude ning hüljeste suhtes. Selleks sõlmitakse lepingud valitud kaluritega, kes kasutavad vastavat varustust projekti kestel ja annavad tulemustest aru projekti partneritele.

Nende tegevuste tulemusena testitakse ja analüüsitakse alternatiivse kalapüügivarustuse efektiivsust ja kaaspüügi esinemist. Kui alternatiivne püügivarustus osutub paremaks lahenduseks, siis propageeritakse selle kasutamist traditsiooniliste kalapüügivahendite asemel.
BEF Life Natura