Sabiedrības informēšanas pasākumi

Projekts tic, ka īpaši svarīgi ir informēt sabiedrību un jo īpaši atsevišķas īpašas ieinteresētās puses, piemēram, zvejniekus, par projektu un tiem rezultātiem, kas jau sasniegti projekta ieviešanas agrīnajos posmos. Saprotams arī, ka efektīva jūras bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšana nav iespējama bez attiecīgas sabiedrības apziņas veidošanas par jūras vērtībām, to apdraudējumu un veidiem, kā pārvarēt vērtību saglabāšanas izaicinājumus. Tieši tāpēc projektā ir vairākas aktivitātes, kuru mērķis ir izplatīt informāciju par projektu un tajā pat laikā paaugstināt apziņu par dažādiem jūras bioloģiskās daudzveidības aspektiem.

Sabiedrības apziņas celšanai projektā ir ietvertas tādas aktivitātes kā informatīvās brošūras izveidošana, kas iepazīstina ar projektu, kā arī zvejniekiem domātas informatīvās brošūras – jo tā ir īpaša mērķa grupa, kas tiešā veidā ir saistīta un ietekmē jūras bioloģisko daudzveidību. Arī šis interneta portāls ir viena no aktivitātēm. Turpmāk tas tiks regulāri atjaunots, plānots, ka portāls arī tiks izmantots kā speciāls interaktīvs rīks, lai izglītotu par jūras bioloģiskās daudzveidības vērtībām.

Tāpat projekts sadarbojas ar masu medijiem. Šī sadarbība neaprobežojas tikai ar atsevišķiem rakstiem vai komunikācijā ar žurnālistiem. Projekta ietvaros tiek veidotas nelielu video filmu sērijas (kopumā tiks izveidotas 20 šādas filmas) par jūras bioloģiskās daudzveidības specifiskiem aspektiem. Šīs filmas tiks rādītas nacionālajās televīzijās, tāpat tās tiks izdotas DVD formātā un tās varēs lejupielādēt arī šajā interneta portālā.
Lai sniegtu vairāk detalizētu informāciju par projektu, kā arī par jūras bioloģiskās daudzveidības vērtībām, projekta ietvaros tiks publicēta grāmata par jūras aizsargājamām teritorijām. Šī grāmata kā svarīgākais sabiedrības apziņas celšanas materiāls tiks izdots lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu un angļu valodā.

Lai vēl vairāk iegūtu kontaktu ar svarīgākajām ieinteresētākajām pusēm, projekta ietvaros tiek organizētas konsultatīvās sanāksmes, kuru laikā projekta komanda dalīsies informācijā par projekta ieviešanu, kā arī par tiks apspriesti visaktuālākie jautājumi, kas saistīti ar jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Lai vairāk informētu sabiedrību par noteiktām jūras aizsardzības teritorijām, projekts veidos arī informatīvos stendus tajās apvidos, ko visbiežāk apmeklē sabiedrība.

BEF Life Natura