Paukščių inventorizacija

Seniau vandens paukščių stebėjimai Rytinėje Baltijos jūroje, buvo atliekami fragmentiškai tik tam tikruose teritorijos taškuose. Vėliau buvo pradėti kur kas sistematiškesni stebėjimai, tačiau dabar daugelis turimų duomenų jau yra pasenę. Todėl norėdami atnaujinti žinias apie vandens paukščių susibūrimo vietas, bus vykdomas paukščių rūšių surašymas projekto teritorijoje panaudojant tam įvairias metodikas.

Dauguma projekto teritorijų yra labai svarbios ypatingai žiemojantiems paukščiams, tai juodakaklis naras (lot. Gavia arctica), rudakaklis naras (lot. Gavia stellata), nuodėgulė (lot. Melanitta fusca), ledinė antis (lot. Clangula hyemalis) ir kitos rūšys, kurios žiemos laikotarpiu gausiai būriuojasi. Keletą iš šių rūšių, tokios kaip sibirinė gaga (lot. Polysticta stelleri) yra ypatingai reta ir nykstanti. Šios rūšys peri retai išsiskirsčiusios Šiaurės Rusijoje, tačiau telkiasi į būrius žiemojimo vietose. Iš žiemojančių paukščių sibirinės gagos (lot. Polysticta stelleri) populiacija minėto projekto Lietuvos ir Estijos teritorijose yra didžiausia, tuo pačiu yra ir labiausiai reikšminga pasaulyje.

Rytinės Baltijos jūros vandenys paukščiams yra svarbūs ne tik žiemos laikotarpiu, bet taip pat migracijos ir perėjimo metu. Mažasis kiras (lot. Larus minutus), kaip ir kiti paukščiai kurie įtraukti į projektą yra saugomi Europos Sąjungos Paukščių Direktyvos ir yra stebimi projekto teritorijose jų migracijos periodu rugpjūčio mėnesį. Skirtingai negu Lietuvos ir Latvijos jūros vandenyse, Estijos jūroje yra daugybe salų, kurios pritraukia daugybę perinčių vandens paukščių rūšių apie kurias projekto metu taip pat renkami duomenys.

Siekdama gauti kuo išsamesnes žinias apie minėtas rūšis, projekto grupė taiko skirtingas metodikas duomenims surinkti, atlieka pakrantės stebėjimus, žiemojančių vandens paukščių skaičiavimus iš plaukiančių laivų, taip pat Lietuvoje ir Latvijoje skaičiuojami mažieji kirai jų migracijos laikotarpiu. Daugelis Estijos vandenų yra pakankamai seklūs ir apsupti salomis, todėl paukščiai forografuojami iš lėktuvo skrydžio (paukščių skaičiavimas iš lėktuvo). Ši veikla yra vykdoma 2006 – 2007 metų laikotarpyje. Seminarų metu projekto grupė  supažindinta kaip tinkamai suderinti metodikas, yra aptarti paukščių stebėjimo specifiniai aspektai, kuriais remiantis  palyginami surinkti duomenys tarp Baltijos šalių, po to pateikiamos viso regiono bendros išvados.

BEF Life Natura