Žinduolių inventorizacija

Šios veiklos pagrindinis tikslas užpildyti esmines spragas apie Europos Sąjungą dominančias Baltijos jūros žinduolių rūšis, tai paprastoji jūros kiaulė, pilkasis ruonis ir žieduotasis ruonis bei pagal Buveinių Direktyvą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įgyvendinti minėtų jūros žinduolių apsaugos reikalavimus.
Taip pat įvertinti koks yra teritorijų vaidmuo su labai judrių gyvūnų migracija Baltijos jūroje ir už jos ribų, visame jų gyvavimo cikle (pvz. poilsis, veisimasis, mityba ir migravimas) bei identifikuoti svarbiausias jūros žinduolių teritorijas.

Jūros žinduolių skaičiavimas apima tris skirtingus metodus, kurie įgyvendinami Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje taip pat Baltijos jūros Rusijos vandenyse (Suomijos įlanka) papildomai renkama prieinama informacija apie jūros žinduolius.

Paprastosios jūrų kiaulės (lot. Phocaena phocaena ) inventorizacija
Norint aptikti paprastąsias jūrų kiaules ir nustatyti jų aktyvumą yra naudojami jūros kiaulių detektoriai (T-PODs). Šie kompiuterizuoti aplinkos garso kontrolės prietaisai nustato ir įrašo jūros kiaulių garsus, tokiu būdu fiksuojama jūros kiaulių buvimo vieta ar tiesiog aptinkamas šių “nepastebimų” gyvūnų egzistavimas. Projekto inventorizavimas apima visą Rytinės Baltijos jūros pakrantę nuo Lietuvos iki Suomijos įlankos. Stengdamiesi apimti skirtingas projekto teritorijas 2007 m. ir 2008 m. du sezonus, į jūrą bus nardinami detektorių rinkiniai T-PODs (6 T-PODs kiekvienoje Baltijos šalyje) iš anksto numatytose skirtingose teritorijose, tokiu būdu  kas tris mėnesius duomenys bus perkeliami į kompiuterinę bazę.

Pilkojo ruonio (lot. Halichoerus grypus) inventorizacija
Pilkojo ruonio stebėjimams bus panaudoti GPS-GSM antgaliai (GPS vieta, duomenų perdavimas per GSM), kurie padės sekti šiuos nardančius gyvūnus ir tyrinėti jų aktyvumą jūroje bei laiko atžvilgiu. 2007 m. birželio pradžioje, Rygos įlankoje po kasmetinio šėrimosi bus tinklais gaudomi  pilkieji ruoniai, sugautiems žinduoliams ant galvos ar nugaros bus prilipinama įranga. Optimalus stebįjimų skaičius yra 10 pažymėtų ruonių  iš kurio galima bus padaryti bendras išvadas. Nuspręsta žymėti ruonių pateles, kadangi patelių susekimo rezultatai sudaro sąlygas identifikuoti ir apytiksliai apskaičiuoti visą pilkojo ruonio populiaciją, nes patinai taip pat suplaukia paskui pateles.

Žieduotojo ruonio (lot. Phoca hispida) inventorizacija

Būdai, kuriais Baltijos jūros regione nuo 1980 metų vidurio yra sprendžiama ir įgyvendinama Žieduotojo ruonio susitelkimo vietos, bus ir toliau naudojami ruonių skaičiavimui. Suomijos ir Rygos įlankose užšalęs ledas bus išmatuotas apžvelgiant jį iš lėktuvo skrydžio, kartografuojant (t.y. nustatant ruonių skaičių) bei ruonių pasiskirtymą. Šie skrydžiai bus baigiami balandžio viduryje.

BEF Life Natura