Žuvų inventorizacija

Rytinėje Baltijoje (Lietuva, Latvija, Estija) verslinės žuvų rūšys yra pakankamai gerai ištirtos, tačiau žinios apie saugomas žuvų rūšis, kurios verslinei žvejybai nėra svarbios, yra labai ribotos. Todėl projekte atskirai numatyta veikla, skirta saugomoms žuvų rūšims inventorizuoti. Projekto įgyvendinimo metu numatyta inventorizuoti nykstančias žuvų rūšis, kurios yra saugomos Europos Sąjungoje ir yra įtrauktos į Buveinių Direktyvą, II-ąjį priedą. Šie tyrimai suteiks išsamią ir detalią informaciją apie šių žuvų rūšių paplitimą bei gausumą.

Projekto metu ypatingas dėmesys skiriamas sekančioms žuvų rūšims: perpelė (Alosa fallax), salatis (Aspius aspius), kirtiklis (Cobitis taenia), seliava (Coregonus albula), sykas (Coregonus lavaretus), jūrinė nėgė (Petromyzon marinus), kūjagalviai (Cottus gobio), upinė nėgė (Lampetra fluviatilis), vijūnas (Misgurnus fossilis), ožka (Pelecus cultratus), nėginis liumpenas (Lumpenus lampetraeformis), taukžuvė (Pholis gunnellus), ragys (Triglopsis quadricornis), builis (Myoxocephalus scorpius), jūrinis buivolas (Taurulus bubalis) ir gleivys (Liparis liparis).
Siekiant projekto metu gauti lyginamuosius duomenis, prieš pradedant numatytus lauko tyrimus buvo suderinta darbų metodika tarp trijų projekte dalyvaujančių Baltijos šalių mokslininkų. Lauko tyrimams naudojami sekantys metodai: statomi žiauniniai tinklai, bradinys ir žuvų mitybos analizė. Tyrimams naudojami žiauniniai tinklai yra 30 m ilgio ir 1.8 aukščio bei selektyvaus akytumo. Bradinys naudojamas pakrantės žuvų bendrijų įvertinimui, bet dažniausiai mažoms žuvų rūšims arba kai kurių žuvų rūšių jaunikliams pagauti. Siekiant įvertinti plėšrių žuvų, pavyzdžiui menkės (Gadus morhua), mitybos racioną bei projekte tiriamų žuvų rūšių dalį jame, bus atliekama žuvų mitybos analizė, kuri leis netiesiogiai vertinti šių rūšių paplitimą bei gausumą.

Rytinėje Baltijos jūroje žuvų bendrijų inventorizavimas atliekamas naudojant suderintą metodiką, kur gauti duomenys apie tiriamų žuvų rūšių paplitimą, gausumą, santalkos vietas skirtingose projekto akvatorijose bus palyginti ir apdoroti.

BEF Life Natura