GIS duomenų rengimas

Šioje veikloje bus sukurtos trys šalies GIS (Geografinės Informacinės Sistemos) duomenų bazės, kuriose bus talpinami visi inventorizavimo rezultatai ir kitos projekto veiklos, kurias bus galima apdoroti GIS sistema (tai yra bus siejama su geografiniu išsidėstymu). Visų trijų šalių duomenų bazės turi bendrą struktūrą, taigi yra įmanoma sujungti jas į vieną bendrą duomenų bazę arba atspausdinti bendrus Estijos - Latvijos ar Latvijos - Lietuvos tarptautinius vietų žemėlapius. Duomenų bazės bus perduotos Baltijos šalių Aplinkos ministerijoms arba jų pavaldžioms suinteresuotoms institucijoms tolimesniam naudojimui. Išsami GIS duomenų bazė suteiks galimybę Aplinkos ministerijoms pabaigti tvarkyti NATURA 2000 duomenų bazes susijusias su projekto teritorijomis ir pradėti atitinkamus jūros teritorijų atrinkimus, priskyrimus, apsaugą, tvarkymą bei monitoringą.

Po duomenų surinkimo fazės antriniai duomenys ir žemėlapiai bus perkelti pagal kitų projekto veiklų poreikius. Duomenys GIS formate leis plačiai naudotis tyrimų ir duomenų pritaikymo įvairove, tokie kaip identifikavimas ypatingai vertingų ir/ar jautrių jūros teritorijų, saugomų normų sritys ir gamtotvarkiniai planai, rūšių ir buveinių tyrimai bei jų sąveikos ir pan.

Taip pat GIS duomenų bazė bus panaudota spausdinant apibūdinančius žemėlapius, kurie bus pateikti kartu su projekto rezultatais.

Kiekvienai projekto teritorijai bus pagamintas aukštos rezoliucijos skaitmeninis žemėlapis (1:10 000 prie kranto, 1:50 000 toliau nuo kranto), kuris bus skirtas parodyti visus aktualius geografinius ir biologinius teritorijų parametrus, rekomenduotas ar esamas NATURA 2000 teritorijos ribas, lokalizuotas grėsmes, saugomo rėžimo zonas ir saugomų teritorijų tvarkymo priemones.

BEF Life Natura