Gamtotvarkos planai

Vienas iš kritiškiausių projekto užduočių yra parengti detalius gamtotvarkos planus ir pasiūlyti atskirai saugomas teritorijas pažymėtas projekte. Baltijos šalys iki šiol neturėjo pakankamai žinių apie jūros gamtotvarkos planų sukūrimą. Be to pagal šalies įstatyminius reikalavimus svarbiausiai akcentuotos sausumos teritorijos, taigi projekte yra numatoma prieiti su konceptualiu pasiūlymu parengti Baltijos šalių Saugomoms jūrinėms teritorijoms gamtotvarkinius planus ir pasirinktoms teritorijoms pritaikyti tinkamus būdus.
Po diskusijų su kompetentingais specialistais, projekto partneriai atrinko minėtas teritorijas gamtotvarkos planų detalizavimui: Estija: Wäinameri (3 EST) ir Saremo salų vakarinė pusė (4 EST); Latvija: Rygos įlankos vakarinis krantas (8 LAT); Irbe sąsiauris (9 LAT); Nidos gyvenvietė (11 LAT); Lietuva: Palanga (12 LIT); Neringa (13 LIT)

Informacija, paimta iš kitų projekto veiklų, bus įtraukta į gamtotvarkos planus kaip tikslios vietos riba, kuri priklauso nuo inventorizacijos rezultatų ir grėsmių įvertinimo. Taigi gamtotvarkos planų detalizavimas pasirinktoms teritorijoms prasidės 2007 m. pabaigoje ir 2008 m. pradžioje.

Kiekvienoje šalyje gamtotvarkos planų rengimas prasidės nuo šalies įstatyminės bazės parengimo, taip pat bus tarp šalių koordinuojamas bendras duomenų surinkimo procesas, grėsmių įvertinimas, sutvarkymas ir apsauga, detalus tarptautinės teritorijos planavimas ir monitoringo rodiklių charakterizavimas.

Projektas numato ypatingai pabrėžti suinteresuotų institucijų įtraukimą į gamtotvarkinių planų rengimą. Svarbiausias suinteresuotų institucijų darbas yra padėti sutvarkyti šalies įstatyminę bazę, tačiau institucijos ne visuomet garantuoja aktyvų bendradarbiavimą visose jas dominančiose srityse. Be to jūros gamtotvarkos planų parengimas gali pareikalauti kitokių rengimo būdų palyginti su tuo kas paprastai yra taikoma sausumos teritorijoms, kadangi jūros teritorijos apima įvairių sričių suinteresuotas institucijas (pvz. žuvų išteklių specialistai, uosto valdyba, energijos asociacija ir pan.) taip pat yra didelis ekonominis susidomėjimas. Taigi papildomos pastangos bus skiriamos suburti visas suinteresuotas grupes, garantuoti jų dalyvavimą rengiant gamtotvarkos planus, didinti jų pritarimą taikomoms priemonėms ir vėlesnį suinteresuotų grupių prisidėjimą prie gamtotvarkos planų įgyvendinimo.

Parengti ir apsvarstyti gamtotvarkos planai su visomis suinteresuotų institucijų grupėmis bus pateikti šalies valdžiai, kurie vėliau bus tvirtinami visų trijų Baltijos šalių Aplinkos ministerijose.

BEF Life Natura