Priegaudos įvertinimas

Labai vertingos žiemojančių vandens paukščių vietos dažnai iš dalies persidengia su intensyvios žvejybos teritorijomis, tai yra neišvengiama paukščių priegauda į žvejybinius tinklus. Preliminariais tyrimais nustatyta, kad daugiau kaip 15 proc. žiemojančių paukščių gali žūti patekę į žvejybinius tinklus. Globaliu mastu tai yra didelis praradimas žiemojančių paukščių populiacijos mastu (pvz. Rytinės Baltijos vandenys yra viena iš globaliai reikšmingiausių žiemojimo vietų sibirinei gagai (lot. Polysticta stelleri )).

Detali informacija apie vandens paukščių priegaudos lygį nėra tiksliai žinoma, taigi bus tyrinėjamos vandens paukščių populiacijos priegaudos grėsmės. Taip pat bus apskaičiuojamas jūros žinduolių, kaip pilkojo ruonio (Halichoerus grypus) priegaudos lygis, kokią žalą jūros žinduoliams daro žvejų tinklai. Tinklų žala yra didelė problema turinti neigiamą poveikį žvejų darbui ir ruonių žūtys priegaudose yra viena iš priežasčių imtis veiksmų kaip sumažinti žvejų nuostolius, taip pat bus įvertintas žvejų tinklų žalos lygis.

Iš žvejų renkama informacija apie paukščių ir jūros žinduolių priegaudą žvejybiniuose tinkluose ir kaip priemonė bus panaudota mokslininkų eksperimentinei žvejybai. Projekto laikotarpiu bus parengtos sutartys su žvejais, kurie tieks mokslininkams sugautus tinkluose paukščius ir jūros žinduolius. Projekto ekspertai taip pat atliks eksperimentinę žvejybą, kurioje taip pat bus užfiksuoti priegaudos duomenys.

Surinkti duomenys bus analizuojami, kad paviešinti pavojingiausius žvejybinius prietaisus ir metodus, labiausiai pažeidžiamas paukščių rūšis ir kitus paukščių ir jūros žinduolių priegaudos aspektus. Kaip įvertinimo rezultatas bus teikiamos rekomendacijos apie žūklės įtaką migracijai bei kaip sumažinti ruonių žalą žvejybai.

BEF Life Natura