Alternatyvūs žvejybos būdai

Vienas iš nepageidaujamų verslinės žvejybos aspektų yra jūros žinduoliai ir paukščiai. Preliminarūs tyrimai rodo, kad 10-15 proc. žiemojančių paukščių įsipainioja į statomus žiauninius tinklus. Nors ir nėra statistiškai patikimų duomenų, tačiau manoma kad ruonių priegauda Baltijos jūroje ženkliai auga ypač Estijoje.

Projekto tikslas sumažinti minėtą nepageidaujamą neigiamą poveikį visos trijose Baltijos šalyse, kad užtikrinti tinkamą apsaugą paukščių ir žinduolių rūšims saugomose NATURA 2000 teritorijose.

Šios veiklos rėmuose 2 pagrindiniai alternatyvios žvejybos būdai dvejuose kontroliniuose plotuose Lietuvoje ir Estijoje bus išbandyta – ūdos ir strimelinės gaudyklės, siekiant sumažinti paukščių priegaudą ir modifikuotas gaudyklės, siekiant sumažinti ruonių priegaudą (Vakarų Estija). Šios veiklos tikslas yra pasiūlyti žvejybos būdų pakeitimus naudojant mažiau pavojingus žvejybos įrankius paukščiams ir ruoniams. Prieš pasiūlant naudoti minėtus būdus bus išbandyti šie žvejybos būdai ir ar jie nedaro žalos paukščiams ir ruoniams. Tuo tikslu 3 alternatyvių žvejybos įrankių rūšys – ūdos, strimelinės gaudyklės ir nuo ruonių apsaugotos gaudyklės bus patikrintos Lietuvos priekrantėje ir vakarų Estijos jūros archipelage. Tikrinant alternatyvių žvejybos būdų efektyvumą sudaromi kontraktai su profesionaliais žvejais, kurie projekto metu naudos atitinkamą įrangą pateikdami informaciją projekto partneriams apie minėtų įrankių efektyvumą.

Šių veiklų pasėkoje bus patikrintas ir išanalizuotas alternatyvių žvejybos būdų efektyvumas bei priegauda juose ir jei pasitvirtintų, kad šie metodai yra geresnė alternatyva tradiciniams žvejybos būdams žvejai bus skatinami naudoti juos vietoj dabartinių žvejybos būdų.

BEF Life Natura