Visuomenės informavimas

Mūsų nuomone, yra labai svarbu ankstyvoje projekto stadijoje informuoti visuomenę ir ypatingai tokias tikslines grupes, kaip žvejai, apie projektą bei jo rezultatus. Akivaizdu, kad be tinkamo viešo informavimo apie jūros vertybes, grėsmes ir būdus apimančius apsaugos sunkumus, neįmanoma efektyvi jūros bioįvairovės apsauga.

Mes tikslingai informuojame apie esamą kiekį veiklų ir tuo pačiu skatiname visuomenę domėtis apie skirtingas jūros bioįvairovės veiklas.

Kad sudominti visuomenę, yra leidžiami bukletai apie projektą, bukletai skirti žvejams - kurie yra tiesiogiai susiję su jūros bioįvairove. Šis internetinis tinklapis taip pat yra viena iš projekto veiklų. Ateityje internetinis tinklapis bus pastoviai atnaujinamas ir planuojama jį naudoti kaip dialoginę auklėjamąją priemonę apie jūrines bioįvairovės vertybes.

Projekte taip pat yra dirbama su visuomenės informavimo priemonėmis. Šis darbas neapsiriboja vien straipsnių rašymu ar bendravimu su žurnalistais taip pat yra kuriamas videofilmas (bus pagaminta 20 tokių filmų) apie jūros bioįvairovės tikslus, kuris bus demonstruojamas šiame internetiniame tiklapyje.

Siekiant gauti daugiau detalios informacijos apie projekto jūrines bioįvairovės vertybes, bus išleista knyga apie jūrines saugomas teritorijas. Ši knyga, kaip labiausiai informatyvi priemonė, bus išleista lietuvių, latvių, estų, rusų ir anglų kalbomis.

Siekiant suteikti visuomenei daugiau informacijos apie konkrečias jūrines saugomas teritorijas, bus pastatyti informaciniai stendai saugomų teritorijų pakrantėse.

BEF Life Natura