Projekto valdymas

Kadangi yra didelis projekto mastas t.y. 20 partnerių, 13 projekto sričių, 4 metai projekto trukmė ir biudžetas daugiau kaip 3 milijonai Eurų – projekto valdymas yra organizuotas keliomis pakopomis su daugybe veiklų: be įprastinio projekto administravimo (apskaitos, audito atlikimo, veiklų įgyvendinimo ataskaitos, dokumentacijos) projekto tvarkymo veiklas taip pat apibūdina sudaryta projekto taryba, priežiūros komisija ir šalies koordinatoriai.

Projekto valdymo taryba inicijuoja reguliarius visų partnerių pasitarimus. Norėdami kuo geriau įgyvendinti projektą, siekiama surinkti bendrą informaciją iš projekte dalyvaujančių šalių skirtingų veiklų į vieną vietą, padaryti išvadas, taip pat pasitikrinti bei apsitarti dėl tolimesnių projekto veiklų. Geram projekto įgyvendinimui labai svarbi yra projekto valdymo taryba. Tai palanki galimybė visiems projekto partneriams susitikti, apsikeisti patirtimi ir išlaikyti Baltijos šalių saugomų teritorijų komandos entuziazmą. Taip pat sustiprinti garantuotą projekto įgyvendinimo aiškumą, svarbu nuo pat pradžios į projekto įgyvendinimo procesą integruoti tikslines grupes, tokias kaip žvejai ir nevyriausybinės organizacijos. Projekto veiklos apima planuojamas skirtingas rūšis, buveines ir 13 projekto sričių trijose Baltijos šalyse, todėl pasitarimų metu įmanoma palyginti turimą biologinę informaciją su mokslininkais. Be visa to, susirinkimuose apžvelgiamas projekto planavimas ir abstraktus veiklų vystymas. Projekto valdymo taryba per metus organizuoja 2-3 susitikimus, kuriuos inicijuoja projekto vadovas.

Projekto priežiūros komisija susideda iš projekto rėmėjų, kompetentingų specialistų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos tokių kaip suinteresuotų grupių atstovai (įvairių ekonomikos sričių specialistai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai). Projekto vadovas ir darbo grupės vadovas informuoja priežiūros komisiją apie veiklų įgyvendinimo eigą bei sulaukia iš jų komentarų, pataisymų, paaiškinimų bei paskatinimų. Priežiūros komisijos susirinkimai vyksta apytiksliai du kartus metuose; pirmininkavimu keičiasi atstovai iš trijų Baltijos šalių kompetentingų institucijų.

Kadangi vietos apsauga yra susijusi su šalyje galiojančiomis taisyklėmis ir reikalavimais, projekte yra šalies koordinatoriai, kurie užtikrina bendravimą ir bendradarbiavimą tarp partnerių, kompetentingų specialistų ir suinteresuotų grupių, kurie tobulintų apsaugos taisykles bei gamtotvarkos planus. Šalies koordinatorių pasitarimai yra organizuojami 3 - 4 kartus per metus ir yra inicijuojami kiekvienoje Baltijos aplinkos forumo šalyje.

Projekto valdymo turinys baigiamas veikla ‘Projekto įgyvendinimo monitoringas’, joje mes apibūdiname savalaikę įgyvendinamo projekto pažangą aplinkos tendencijų veikloje bei galimų grėsmių mažinimą. Kai mes apibūdiname vandens paukščių ir ruonių priegaudą į žvejų tinklus, mes pagrinde įvertiname šių veiklų pažangą ir nustatome alternatyvios žvejybos priegaudos sumažinimą.

BEF Life Natura